Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

två händer möts över en bok på en skolbänk.

Nej till att lägga ner skolor på landsbygden

Liljanskolan, Toftaskolan och Danholnskolan ska vara kvar. Det beslutet fattade barn- och utbildningsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

I september 2019 fattade nämnden ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att se över skolstrukturen i Falu kommun. Uppdraget omfattade samtliga skolformer och utredningen presenterades i juni i år.

Efter ett års idogt arbete hade barn- och utbildningsnämnden att behandla den allra svåraste frågan inom ramen för den större skolstrukturutredningen, byskolorna, vid sitt sammanträde på onsdagen.

–Falualliansens förslag var att avveckla Toftaskolan, Liljansskolan samt att bygga om Danholnsskolan i syfte att möjliggöra en satsning på en helt ny skola och förskola i Sundborn samt göra en utveckling av skolverksamheten i Svärdsjö, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Votering fick avgöra

Förslaget röstades efter votering ned med siffrorna 7-6.

En enad Faluallians röstade ja till nedläggning av skolorna medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna röstade nej.

– Förslaget om nedläggningar kom redan i juni och har skapat mycket oro på de orter som kan bli berörda. Det är därför bra att vi nu, äntligen, fått besked var nämnden står. Vi har en majoritet för att skolorna ska finnas kvar, säger Berit Fredriksson (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet lyfts till kommunfullmäktige

Efter beslutet följde en lång diskussion om ärendet skulle lyftas till kommunfullmäktige eller inte.

– Eftersom det är en principiell fråga, som får mycket stora konsekvenser för skolans hela verksamhet under mycket lång tid framöver, så blev beslutet att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Då får vi en större tydlighet kring vad fullmäktige vill att nämnden ska prioritera för framtiden, säger Björn Ljungqvist.

– Det är tråkigt att den styrande minoriteten inte kan nöja sig med detta beslut, utan avser driva frågan om nedläggningar vidare till kommunstyrelse och kommunalfullmäktige. Det finns ju inte en majoritet för nedläggning där heller, säger Berit Fredriksson.

Sidan uppdaterad 2021-03-31