Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som skriver och ler.

Avråder från att ordna klassresor

Falu kommun avråder skolor och förskolor att arrangera klassresor eller skolresor där man åker iväg nu i samband med vårterminens slut och i samband med höstterminens start.

Smittspridningen av covid-19 bland barn och unga har varit hög under den senaste tiden vilket också märkts i våra verksamheter där vi vidtagit olika åtgärder och kämpat för att hålla våra förskolor och skolor öppna.

– För att förhindra ytterligare smittspridning i samband med terminsslut och terminsstart arrangerar vi inte några klass- eller skolresor där man åker iväg, chartrar bussar eller umgås tätt, säger skolchef Johan Svedmark.

Åtgärder för att hindra smittspridning

Folkhälsomyndigheten inför från och med den 1 juni vissa lättnader i antal besökare bland annat för nöjesparker, och Folkhälsomyndigheten har meddelat att rekommendationerna kommer att höjas successivt för antal deltagare på träffar inomhus och utomhus.

Falu kommun kommer trots det inte att arrangera skolresor då riskerna för ökad smittspridning fortfarande finns kvar.

– Man riskerar indirekt hela klassens skolavslutning om man nu får en smittspridning, alternativt riskerar vi att få en ökad smittspridning i samband med skolstart i augusti. Ingen vill sitta i hushållskarantän på sin skolavslutning, säger Johan Svedmark.

Mindre träffar utomhus

Rekommendationen kommer att innebära att om klassen vill arrangera något så kan man klassvis träffas utomhus, men då med planering för att man ska kunna hålla avstånd och vad man gör vid exempelvis dåligt väder och att man undviker att flera klasser besöker samma plats samtidigt.

– Det här är åtgärder vi valt att vidta. Vi vet att många vill träffas och ha roligt, men för att kunna göra det längre fram väljer vi att ta det försiktigt och vara noggranna, säger Johan Svedmark.

Sidan uppdaterad 2021-05-26