Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Västra skolans fasad

Beslut om fler platser på Västra tas i juni

Antalet högstadieplatser på Västra skolan ska utökas. Barn- och utbildningsnämnden valde dock att återremittera ärendet till sammanträdet i juni.

– Behovet av högstadieplatser i Falu centrum är stort, men beslutsunderlaget behöver kompletteras med plan för hur man ska handskas med ett antal frågor som har lyfts i den risk- och konsekvensanalys som görs i samband med större förändringar i skolans verksamheter, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Västra skolan är i dag den enda 7-9-skolan i centrala delen av Falun.

Genom att utöka lokalytan och genom förhållandevis små ombyggnadsinsatser ser förvaltningen möjlighet att utöka kapaciteten om 90 platser. Det vill säga 30 platser per årskurs.

– Vi lyfter ärendet vid sammanträdet i juni i stället, säger Björn Ljungqvist.

Tillsammans för varje barn tar nästa steg

För att kunna ta samarbetet "Tillsammans för varje barn" till nästa steg har det varit nödvändigt att få till en samsyn mellan å ena sidan skolan och socialtjänsten för Falu kommun och Region Dalarna.

Vilket är syftet och vilka förväntningar finns på de samverkande parterna? Det är frågor som har ställts.

– För att åstadkomma detta har det skapats ett samverkansavtal som nu har skrivits under av alla de parter som ingår nu. Detta avtal kan användas för att knyta till oss ytterligare parter, såsom kultur- och fritidsförvaltning, polisen och ytterligare som har ett stort intresse av att arbeta proaktivt för ungas bästa, säger Björn Ljungqvist.

Gymnasieskolan viktig aktör på Lugnet

Vid sammanträdet i onsdags fick också nämnden information om skolans del i framtagandet av en handlingsplan för Lugnet - "Lugnetstrategin".

Inte minst gymnasieskolan är en viktig aktör i det framtida användandet av resurserna på Lugnet genom våra specialidrottsinriktningar, exempel friidrottsgymnasiet.

– När staten nu har aviserat att man vill samla sina satsningar på elitidrott i kombination med studier på färre platser, i utbyte mot större mer målinriktade resurstilldelningar, blir detta arbete ännu viktigare. Lugnet är en unik arena som inkluderar både gymnasium och högskola, och det ska vi utnyttja, säger Björn Ljungqvist.

Planer på ny skola i Vika

Nämnden fick även ta del av det pågående arbetet med planerna på ny skola i Vika. Detta underlag är även tillämpligt på Sundborn.

–Planerna är en utveckling av det tänk som har präglat den nya Södra skolan. Utformningen av skolbyggnader är på många sätt ett tidsdokument, och i detta fall ligger Falun just nu i nationell framkant. Skolbyggnaden ska vara en attraktiv arbetsplats för både barn och personal och stödja de utmaningar och möjligheter som finns i undervisningen idag och många decennier framöver, och där har Falun som sagt kommit långt, säger Björn Ljungqvist.

Kostnaderna för corona ökar inom skolan

Nämnden fick också ta del av en avrapportering av ekonomiska prognoser för innevarande år.

– Vi kan konstatera att skolan fortsätter att ha en god budgetkontroll, men att kostnaderna relaterade till Coronapandemin har ökat. Det har funnits en stark förväntan på skolan att så långt som möjligt fortsätta bedriva verksamhet i såväl förskola, grundskola som gymnasieskola, och att detta skall göras på ett så smittsäkert sätt som möjligt, säger Björn Ljungqvist och fortsätter:

- För att klara denna uppgift har vi blivit tvungna att lägga stora resurser på extra personal och tillfälliga lokaler och detta slår naturligtvis igenom ekonomiskt. När vi nu närmar oss det efterlängtade sommarlovet, kan vi dock konstatera att skolan i Falu kommun har kunnat leverera vår kärnverksamhet med hög kvalitet, trots de mycket speciella förutsättningar som har präglat det gångna skolåret.

Sidan uppdaterad 2021-05-27