Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En hand som håller i en vikt till en skivstång

Falun vill ha ett riksidrottsgymnasium i styrkelyft. Tanken är att det ska starta hösten 2023.

Falun vill ha riksidrottsgymnasium i styrkelyft

Barn- och utbildningsnämnden har beslut att ställa sig bakom en ansökan om att få ett riksidrottsgymnasium i styrkelyft till Falun med start hösten 2023.

Falu kommun bedriver i dag nationell idrottsutbildning i styrkelyft med 12 elever. Utbildningen, som bedrivits sedan 2016, är det enda i sitt slag i Sverige.

Söktrycket till utbildningen är bra och eleverna håller hög nationell- och internationell nivå, och grundstrukturen för att ha ett riksidrottsgymnasium i styrkelyft är redan på plats.

Svenska styrkelyftförbundet tycker att vi har en mycket bra verksamhet i Falun, och har länge drivit frågan mot Riksidrottsförbundet att man bör få ett RIG och förlägga det till just Falun.

En formell ansökan måste dock göras, och barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i onsdags att ställa sig bakom en sådan ansökan.

– Vi skapar möjligheten att kunna elitsatsa på styrkelyft kombinerat med gymnasiestudier. Ett riksidrottsgymnasium innebär att elever från hela Sverige kommer att ges möjlighet att söka till utbildningen i Falun. I dag bedriver Falu kommun ett RIG i friidrott, men bedöms ha kapacitet att erbjuda denna möjlighet inom flera sporter, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Avrapportering inför nämnden

Vid sammanträdet fick också nämnden en avrapportering kring hur det går för de ungdomar som är inskrivna på kommunens introduktionsprogram på gymnasiet (IM-program).

IM-programmen är avsedda för elever som av olika anledningar inte når gymnasiebehörighet från grundskolan.

– Målsättningen är att skapa förutsättningar för att de antingen når behörighet för att kunna gå ett nationellt program, det vill säga ett ordinarie program, alternativt att nå en yrkesbehörighet på en arbetsmarknad, säger Björn Ljungqvist.

Förskolan har fasat ut farliga plastleksaker

Nämnden behandlade också två mycket ”gamla” motioner som båda har sex år på nacken.

En avsåg ”avgifta vardagen i Falu kommun” som handlar om att fasa ut giftiga material till förmån för material som är bättre för både människa och miljö.

– De största insatserna i skolans verksamhet har skett inom förskolan där det bland annat handlar om att eliminera små barns kontakt med farliga plaster, säger Björn Ljungqvist.

En viktig del i det arbete som förskolan har genomfört är att man aktivt har fasat ut produkter/undervisningsmateriel som varit hälsofarliga, exempelvis olika typer av plastleksaker.

Vikariepool i grundskola och gymnasium

Den andra motionen avser ”vikariepool i grundskola och gymnasium”.

– Syftet med denna motion är att systematisera, tillgängliggöra och kvalitetssäkra anskaffningen av vikarier vid ordinarie personals frånvaro, säger Björn Ljungqvist.

För att realisera intentionerna om en vikariepool på ett så kostnads- och resurseffektivt sätt som möjligt ska ett för ändamålet adekvat centralt register över tillgängliga vikarier för grund- respektive gymnasieskolan upprättas.

Genom tillämpning av ett sådant register ökar möjligheten till likvärdiga förutsättningar för de olika rektorsområdena vad gällande tillgång till potentiella vikarier.

Registret som underlag för vikarieanskaffning kommer att börja tillämpas under vårterminen 2022. Modellen för den interna hanteringen prövas under ett år för att därefter utvärderas.

Sidan uppdaterad 2021-11-18