Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En tjej som håller i en tops framför en behållare.

Stanna hemma vid sjukdom och provta dig

På flera håll i landet, så även i Dalarna, ser vi nu en ökad smittspridning av covid-19 trots att många är vaccinerade. Vi vill därför påminna om följande:

Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är därmed också en smittspårningspliktig sjukdom. Man är skyldig enligt smittskyddslagen att vid allmänfarliga sjukdomar medverka till att minska risken för smittspridning.

Om ditt skolbarn har symtom

Alla som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även om barnet är vaccinerat eller inte. Syftet är att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Alla skolbarn och vuxna som inte haft bekräftad covid-19 under de senaste sex månaderna behöver lämna prov Länk till annan webbplats..

Provtagning

Provtagning har återinförts igen för alla från förskoleklass eller äldre vid symtom på covid-19. Provtagning gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte, enda undantaget är personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret.

 • Barn behöver inte vara hemma vid lätta besvär som snabbt går över
  till exempel enstaka hostningar, rinnande näsa efter utevistelse
 • Barn yngre än f-klass
  Bör vid symtom i första hand stanna hemma utan att testa sig.
 • Barn från f-klass/5 år och uppåt, både vaccinerade och ovaccinerade
  Bör testas i samma omfattning som vuxna vid symtom.
 • Barn från f-klass/5 år upp till och med 9 år
  Testas med självprovtagning om vårdnadshavare bedömer att det är möjligt, annars på vårdcentralen. Vårdnadshavare bör hjälpa till.
 • Barn från 10 år och uppåt
  Självprovtagning. Vårdnadshavare eller annan person bör hjälpa till med provet.

Om provsvaret visar att man HAR covid-19

Stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

Följ de råd som smittspårningsenheten ger.

Hushållskontakter

Hushållskontakter ska stanna hemma i 7 dagar räknat från den dag som den smittade personen provtogs. Det gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte och oavsett om man har symtom eller inte. Efter femte dagen ska hushållskontakter provta sig.

Man ska heller inte delta i fritidsaktiviteter under den perioden.

Om barnet/hushållskontakten under den tiden blir sjukt ska man provtas (från f-klass och uppåt). Provtagning gäller även om man är vaccinerad.

Följ de råd som smittspårningsenheten ger.

Smittspårning

Vården kan behöva ta reda på hur personen som du bor med eller har träffat har blivit smittad. Det kallas smittspårning. Då kan du bli kontaktad för att lämna prov fast du inte har några symtom, och fast du är vaccinerad.

Personer som haft covid-19 (bekräftad med provsvar) under de senaste sex månaderna, behöver inte provta sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

Om provsvaret visar att man INTE har covid-19

Det är viktigt att man stannar hemma om man har symtom, även om provsvaret visar att man inte har covid-19. Det är för att minska risken att förkylningar, RS-virus, influensa och andra virus sprids.

Eleven ska stanna hemma om hen känner sig sjuk. Eleven kan gå tillbaka till skolan när:

 • Man har varit utan feber i minst ett dygn.
 • Man känner sig frisk (eller tydligt har förbättrats), även om man fortfarande har kvar vissa luftvägssymtom.

Läs mer här på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn från f-klass och uppåt som inte testat sig

Stanna hemma som vid positivt provsvar, det vill säga tills barnet är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

Om ett förskolebarn har symtom

Små barn, som ännu inte börjat förskoleklass, behöver inte lämna prov. Men det är viktigt att de stannar hemma om de är sjuka. Det är för att minska risken att covid-19, förkylningar, RS-virus, influensa och andra virus sprids.

Ett barn som får symtom ska stanna hemma tills följande gäller:

 • Barnet har varit utan feber i minst 1 dygn.
 • Barnet verkar frisk och pigg (eller tydligt har förbättrats), även om barnet har kvar vissa luftvägssymtom.

Då kan barnet återvända till förskolan eller andra aktiviteter.

Läs mer här på 1177.se Länk till annan webbplats.

Symtom på covid-19

Här är några vanliga symtom vid covid-19. Länk till annan webbplats. Du kan ha ett eller flera av symtomen:

Symtomen kommer oftast efter tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Sidan uppdaterad 2021-11-29