Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En person får hjälp med hur man håller stråken när man spelar cello.

Vill öppna upp Kulturskolan för underrepresenterad grupp

Kulturskolan arbetar nu hårt med att få in fler barn med olika funktionsnedsättningar i sin verksamhet. Ett led i det arbetet är att rikta en enkät till barn/ungdom med funktionsnedsättning och dess vårdnadshavare.

-Vi ber vårdnadshavarna och barnen att svara på frågor som kan göra vår verksamhet mer intressant för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Enkäten är öppen under hela maj och vi hoppas få in många svar, säger Lena Karsikas, tf enhetschef Kulturskolan och Falu naturskola.

Att barn ska ha tillgång till kultur och eget skapande är en rättighet genom att barnkonventionen nu är svensk lag.

Kulturskolan i Falun är en kommunal verksamhet där barn och unga kan hålla på med musik, dans, teater eller konst på sin fritid. Kulturskolan är till för alla, och alla barn ska kunna skapa och uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar.

-Vi vet att det finns målgrupper som är underrepresenterade hos oss, varav en är barn och unga med funktionsnedsättningar. Det är något vi vil ändra på. Vi ska vara tillgängliga för alla, säger Lena Karsikas.

Kulturskolan har därför inlett ett särskilt arbete för att barn och unga med olika funktionsnedsättningar i högre utsträckning ska kunna ta del av skolans verksamhet.

-För att göra det måste vi lära oss mer om målgruppen. Vi skickar därför ut en enkät till alla vårdnadshavare som har barn- och unga med funktionsnedsättning och till barnen/ungdomarna själva. Vi hoppas på detta sätt få verktyg för att kunna anpassa verksamheten utifrån barnets behov, säger Lena Karsikas.

I arbetet med en tillgänglig kulturskola ingår också att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar hos personalen, vilket sker genom fortbildning. Kulturskolans personal prövar också nya arbetssätt genom att testa tydliggörande pedagogik, lära sig mer om bildstöd och skapa mer utrymme för lärande pedagoger mellan.

-Vi vill tänka långsiktigt och hitta saker som fungerar. Det handlar också om att våga granska oss själva och ta reda på om vi gör något som faktiskt är diskriminerande för vissa målgrupper, säger Lena Karsikas.

Sidan uppdaterad 2023-06-01