Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Skolböcker ligger på ett bord

Resursskola med fokus på årskurs 7-9

Under 2024 kommer en resursskola att starta i Falun. Politiken har nu gett förvaltningen i uppdrag att ta fram på hur en resursskola skulle kunna starta upp med fokus på årskurserna 7-9.

En resursskola riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd för att klara sin skolgång.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari var inriktningen att resursskolan initialt skulle vara en F-6-skola.

Nu har saken svängt, vilket framkom vid barn- och utbildningsnämndens februarisammanträde.

– Frågan har tagit ett varv till inom politiken, och från politiskt håll har vi landat i att börja bygga en verksamhet uppifrån istället, det vill säga årskurs 7-9, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S).

Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en resursskola skulle kunna starta upp med fokus på årskurserna 7-9. Förslaget ska innehålla förslag på lokalisering, möjlig tidpunkt för uppstart, målgrupp och urvalsprocess. Förslaget ska presenteras för nämnden senast i april 2024.

–Målsättningen är fortfarande att vi ska kunna dra i gång resursskolan i år, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Tidigare var tanken att resursskolan skulle vara lokaliserad i/vid Främbyskolan, men då inriktningen på elever nu blir på äldre elever till att börja med, så måste annan lämplig lokal hittas.

–Vi får se vad förvaltningen kommer fram till när det gäller val av plats och lokal, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Vill ha mer öppenvård i egen regi

Beräkningar baserat på uppgifter i en gjord utredning visar att kostnaderna för öppenvårdsinsatser ökat i betydligt större omfattning än antalet ärenden under åren 2019- 2022.

De ökade kostnaderna för öppenvården är en följd av att köpen av öppenvårdsinsatser i privat regi ökat kraftigt. Under samma period har också nämndens kostnader för familjehems- och HVB-vården ökat.

– Nämnden behöver mer information och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen, inte minst efter det att Dialogens verksamhet minskades 2019 till förmån för köpta tjänster, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Nämnden beslutade därför vid sitt senaste sammanträde att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag enligt följande punkter:

  • Beskriv och prognosticera behovet av olika typer av öppenvårdsinsatser inom Barn och familj för 2025 och verksamhetens omfattning i övrigt.
  • Redovisa en plan med kostnader för hur behoven av olika typer av öppenvårdsinsatser under 2025 kan tillgodoses via öppenvård i egen regi.
  • Presentera en modell för systematisk uppföljning av öppenvård i egen regi.
  • Utredningen presenteras för nämnden senast i augusti 2024.

-Vi tror att vi kan få bättre koll på verksamheten och mer pang för pengarna om vi jobbar med det vi kan i egen regi, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Underskott på 24,6 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden har kämpat med ett dåligt ekonomiskt läge under hela förra året. 2023-års resultat blev ett underskott på cirka 24,6 miljoner kronor.

–Vi har jobbat hårt under hela 2023 med att få ner våra kostnader och responsen från verksamheterna har varit bra. När det var som värst toppade prognosen på ett underskott på 40 miljoner kronor, så vi hamnade i alla fall betydligt bättre till i slutändan, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Barn- och familjeverksamheten, förskolan samt gymnasieskolan uppvisar ett underskott om 18,5 miljoner kronor, 6 miljoner kronor respektive 5,1 miljoner kronor. Övrig verksamhet har ett samlat överskott om 5,1 miljoner kronor.

–Barn- och familj har gjort ett jäkla jobb med att förbättra ekonomin under året. Nu ligger man betydligt bättre till och tar sig under 20-miljonersstrecket. Bra jobbat av dem. Gymnasieskolan dras med för dålig beläggning på några program och med dyra lokaler. Förskolan har för många enheter som inte har kunnat fyllas upp, slutar Jonas Sallén Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2024-02-16