Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Slogbod

På ön kan man övernatta i den slogbod som satts upp.

Stabergs ö – kommunens nya naturreservat

Falu kommun har fått ett nytt naturreservat – Stabergs Ö. Naturreservatet är bildat i år och är kommunens sjätte egna.

Stabergs ö, i östra delen av Runn, kompletterar övriga ö-reservat i Runn och syftar till att gynna friluftslivet och utvecklingen av biologiska värden.

Till ön kan man komma såväl sommar som vinter för att upptäcka öns natur, eller för att njuta vid den nya rastplatsen som iordningsställdes under sommaren.

Rastplatsen är utrustad med en slogbod, som ger möjlighet till övernattning, men här finns också torrdass, grillplats och en informationstavla som berättar mer om naturreservatet.

Endast mindre båtar, kajaker och kanoter kan lägga till vid rastplatsen sommartid då strandområdet är grunt och ganska stenigt.

Ön har tillhört bergsmansgård

Längre tillbaka i tiden tillhörde ön bergsmansgården i Lönnemossa. På ön finns spår av tidigare odlingsmarker och en gammal körväg på öns östra sida.

Naturen på ön är starkt påverkad av senare tiders skogsbruk. På den tidigare odlingsmarken står granskogen hög och tät och har kommit i en fas då den börjar självgallra sig, vilket innebär att träd börjar dö och falla omkull till nytta för fåglar, insekter, svampar med mera.

I övrigt består skogen på ön av mycket tall med inslag av asp och björk som på sikt kommer att bidra till att ett rikt växt- och djurliv utvecklas.

Till naturreservatet finns en skötselplan som ska gynna utvecklingen av naturvärden, men också se till att rastplatsen hålls i gott skick.

Här kan du läsa mer om Faluns naturreservat

Sidan uppdaterad 2019-09-20