Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Avloppstrumma

Nu startar årets tillsyn av små avlopp

Under 2020 kommer Falu kommun att arbeta med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar längs delar av Runns östra sida och i Rostberg. I dagarna kommer det att gå ut ett brev till samtliga berörda fastighetsägare i området med en uppmaning att förbereda inför tillsynen.

Avloppsanläggningar, som inte klarar lagstiftningens krav, riskerar inte bara att förorena ytvatten, utan kan dessutom vara ett hot för människors hälsa om mikroorganismerna når grundvattnet och förorenar enskilda dricksvattenbrunnar.

Mer än hälften av kommunens fastigheter har inte allmänt avlopp, och då är det fastighetsägaren som har ansvaret för att anläggningen fungerar som den ska.

Kommunen har sedan 2010 bedrivit tillsyn av enskilda avlopp med målet att 5 procent av dem ska få tillsyn varje år.

Detta utskick gällande tillsynen, sker bara på de fastigheter som har en avloppsanläggning utan tillstånd eller tillstånd som är äldre än tio år.

De fastighetsägare som visar sig ha ett bristfälligt avlopp, kommer att få ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig anläggning.

Förbudet träder i kraft cirka två år efter beslutsdatum.

– Många av fastigheterna har sannolikt en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Det kan vi säga utifrån tidigare tillsyn av avloppsanläggningar, ålder på de befintliga anläggningarna och markförhållanden i kommunen, säger Anna-Karin Olsson på miljöavdelningen.

Läs mer på sidan Tillsyn av avlopp

Sidan uppdaterad 2020-02-18