Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Spade i jord

Ny undersökning av förorenad mark i Falun

Under sommaren 2023 kommer jordprover tas runt om i Falun. Provtagningen är en del av en ny undersökning av föroreningarna i marken efter gruvdriften.

Nu startar en provtagning av förorenad mark efter gruvdriften i Falun. Resultatet ska användas för att göra en aktuell bedömning hälsoriskerna och för att eventuellt justera de rekommendationer som finns för olika aktiviteter inom området.

- De nuvarande rekommendationerna togs fram utifrån undersökningar som gjordes i slutet av 90-talet och eftersom kunskapen i ämnet har ökat sedan dess vill vi se om vi bör uppdatera dem, förklarar Andreas Jansson, miljöutredare, Falu kommun.

Under 2023 kommer det tas jordprover i både naturområden och i gruvavfall som finns runt om i Falun. Även bär och svamp ska samlas in och analyseras.

- Vi startar nu i juni med att ta jordprover i Främby, sedan fortsätter vi med andra områden efter semestrarna, säger Linda Dunder, projektledare, Arbets -och Miljömedicin, Region Uppsala.

Falubor kan hjälpa till

I studien ingår också att försöka ta reda på om de som bor i Falun löper en ökad risk för att exponeras för metaller genom att leva och bo nära förorenad mark. En enkät kommer därför att skickas ut till boende i Falun.

- Vi planerar att skicka ut enkäten till hösten och det är viktigt att så många som möjligt svarar så vi får ett så bra underlag som möjligt, säger Linda Dunder.

Projektet som finansieras med 4,3 miljoner kronor av Naturvårdsverket leds av Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala och sker i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.

Mer information om metaller i mark och vatten i Falun

Mer information om undersökningen

Sidan uppdaterad 2023-06-15