Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Översvämning vid ett litet hus.

Höga flöden att vänta - så förbereder du dig

Stora regnmängder är att vänta under veckan. Och trots att prognoserna kan förändras snabbt så är det viktigt att du som fastighetsägare förbereder dig på hur du kan skydda din bostad.

SMHI varnar att det finns risk för översvämning på grund av de stora regnmängderna i länet. Eftersom det är osäkert vilka områden som kommer drabbas, så är det viktigt att du håller dig uppdaterad om senaste rapporterna från SMHI.

Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs vädervarningar och kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet.

Här hittar du Falu kommuns sida om krisberedskap, översvämning och höga flöden.

Här hittar du mer information från SMHI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget ansvar

Kraftiga regnoväder kan orsaka översvämningar, och som fastighetsägare har man ett eget ansvar för vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom.

Exempelvis så är det viktigt att vara uppmärksam och följa väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.

Det är också bra att se till att brunnar, diken och trummor i anslutning till din fastighet är rensade så att eventuella vattenflöden kan passera obehindrat.

Här hittar du mer information om hur du kan förbereda dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista vid risk för översvämning

Här hittar du en checklista på vad du bör tänka på före en översvämning inträffar, precis innan det börjar, under tiden och sedan efter.

Att tänka på före översvämning

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan översvämning

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vänta med att dricka kranvattnet tills din kommun har meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Obs! I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker. Information om dammhaverier. Länk till annan webbplats.

All information om översvämningsrisker och vad du kan göra, hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-14