Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Forsande vatten i en å. Översvämmad gångbana och staket med varningsskylt.

Faluån vid Kvarnparken måndagen den 21 augusti

Vattnet fortsätter sjunka undan, men regn väntas till helgen

Vattnet i sjöar och vattendrag på de flesta ställen i Falu kommun fortsätter att sjunka. Om det blir mycket regn till helgen 26-27 augusti, så kan sjunkande vattennivåer stanna upp och även börja öka igen.

Onsdagen den 23 augusti klockan 03.00 låg sjön Runns vattennivå på 107,22, viket är 17 centimeter över dämningsgräns. Runn låg som högst den 14 augusti på 107,85, vilket är 80 centimeter över dämningsgräns.

Faluån och Tisken har åter en fallhöjd ut i Runn, vilket bidrar till att vattennivån nu sjunker där.

I övriga sjöar minskar också vattennivån och man tappar lite mer ur exempelvis Amungen, för att få ner nivån.

Regn till helgen kan få vattnet att vända uppåt igen

Under onsdagen lämnade SMHI en prognos om att det kan bli mycket ihållande regn i helgen den 26-27 augusti. 30-50 mm i stora delar av Dalarna säger prognosen och även lokala skurar dagarna före.

Om det skulle bli mycket regn i helgen så kommer flödet i vattendragen att öka. Vattennivån i sjöarna kan då vända uppåt igen.

När det gäller sjön Runn så är vattennivån också beroende av hur mycket vatten som det kommer från norra Dalarna, via Väster- och Österdalälven. Nivån i Runn förväntas fortsätta sjunka till slutet av helgen och sedan stanna upp, och därefter kanske stiga igen beroende på hur mycket regn det kommer i helgen.

Här hittar du Falu kommuns sida om krisberedskap, översvämning och höga flöden. Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information från SMHI. Länk till annan webbplats.

Eget ansvar

Kraftiga regnoväder kan orsaka översvämningar, och som fastighetsägare har man ett eget ansvar för vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom.

Exempelvis så är det viktigt att vara uppmärksam och följa väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.

Det är också bra att se till att brunnar, diken och trummor i anslutning till din fastighet är rensade så att eventuella vattenflöden kan passera obehindrat.

Här hittar du mer information om hur du kan förbereda dig. Länk till annan webbplats.

 

Sidan uppdaterad 2023-08-29