Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En persons ben på en spång i skogen

Kom och prata med oss om Hälsingbergsskogen

Torsdag 28 september är det dags för ännu en dialog om ett av de nya naturreservatens som ska bildas. Den här gången är det Hälsingbergskogen som står på tur. Kom till dialogträffen eller berätta här på falun.se vad du uppskattar mest med området.

Välkommen på dialogträff 28 september

Falu kommun planerar att bilda ett naturreservat i Hälsingbergsskogen.

Torsdag 28 september klockan 18.00-19.00 är du välkommen till Hälsingbergsskolans matsal för en dialogträff om det nya reservatet. Kommunens landskapsarkitekter kommer att berätta mer om arbetet med att skapa naturreservatet och samla in synpunkter.

- Den som vistas i eller önskar vistas i området har värdefull kunskap som vi hoppas få ta del av för att vi ska kunna utforma reservatet så att det förblir och utvecklas som ett attraktivt rekreationsområde, säger landskapsarkitekt Malin Winblad Polland.

Har du inte möjlighet att delta på plats kan du lämna dina synpunkter här på falun.se:

Dialog om Hälsingbergsskogen

Sju nya naturreservat

Sju nya naturreservat ska bildas inom Falu tätort. Syftet är att bevara mark för framtiden som är viktig för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald samt att främja ekosystemtjänster.

I och med att de föreslagna områdena skyddas kommer nästan hälften av de som bor i Falu tätort ha ett större natur- och rekreationsområde som är säkerställt för framtiden inom en kilometer från hemmet.

- Att Hälsingbergsskogen pekats ut som ett av de nya reservaten beror förutom läget med närhet till flera bostadsområden på att det är ett område med en mängd olika skogstyper som man kan uppleva både från elljusspår och trampade skogsstigar, säger Malin Winblad Polland.

Nya naturreservat i Falun

Sidan uppdaterad 2023-09-21