Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Flygbild, vinter med men kyrka och hus i en tätort

Arkivbild, delar av Vika i vinterskrud. Foto: Ulf Palm.

Bygdelots för bättre service och utveckling i Sundborn, Svärdsjö och Vika

Bygdelots testas nu tillsammans med intresseföreningar på tre orter i Falu kommun. Bygdelots är ett forum för att hitta vägar till bättre service och utvecklingsmöjligheter på landsbygden. Intresseföreningarna har tagit fram flera frågor som projektet kommer titta vidare på under 2024.

Arbetsgrupp med intresseföreningarna

Under 2023 statade en arbetsgrupp med representanter från intresseföreningarna i de tre pilotorter som ingår i projektet, Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Arbetsgruppens fokus har varit vilket behov lokalsamhällena har av ett kommunalt förvaltningsövergripande forum att lyfta servicefrågor och utvecklingsmöjligheter i kommundelarna.

– Varje intresseförening har lyft ett till två ärenden att titta vidare på inom projektet 2024. Arbetsgruppen har även tittat mer brett på mer landsbygdsfrågor, till exempel kollektivtrafik, utveckling av grönytor och parkmark och tomma lokaler, säger Kia Björk, projektledare på Falu kommun.

Kommunens arbete med landsbygdsfrågor

Parallellt med arbetsgruppen har en projektgrupp startats med representanter från
fem förvaltningar på kommunen. Projektgruppen har tittat på hur kommunens förvaltningar arbetar med servicefrågor och landsbygdsfrågor. Några av slutsatserna är att kunskapen om landsbygdsprogrammet ibland saknas och att kommunen arbetar på olika sätt kring landsbygdsfrågor.

– Att arbeta nära lokalsamhället och nära förvaltningarna samtidigt och se att ett
behov att lyfta landsbygdsfrågor finns på båda håll har varit enormt värdefullt.
Det har visat på att det finns en vilja och ett behov att arbeta fram en metod
och arbetssätt för att närma sig varandra framöver. Här hoppas jag att
bygdelotsprojektet kan bli vägen framåt., säger Kia Björk.

Arbetsgruppens och projektgruppens arbete har legat till grund för att testa bygdelotsforum under februari och mars 2024. Om testerna blir lyckade så kan det bli ett permanent forum som även innefattar fler kommundelar i Falu kommun.

Bygdelots Falu kommun finansieras av Tillväxtverket genom landsbygdsprogrammet 2014-2022 samt delvis från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om bygdelots

Sidan uppdaterad 2024-02-27