Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Vatten i Faluån i centrala Falun. Bakom syns byggnader. Tidig vår, kala träd.

Arkivbild Faluån

Nu har vårfloden startat

Årets vårflod har börjat och kan bli större än normalt. Har du inte kollat din sjönära fastighet hur den klarar höga vattennivåer eller säkrat upp saker du har nära vattnet, så är det hög tid att göra det nu.

Skydda din bostad, fastighet eller fritidshus

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig. Kanske finns också risk för jordskred eller ras i samband med dessa som du bör tänka på. MSB om översvämning. Länk till annan webbplats.

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Om du tidigare fått in vatten kan du ersätta den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. En dyr lösning som i vissa fall kan vara bra, är att installera en pumpanläggning som lyfter upp spill- och dräneringsvatten upp till markytan.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!.

Några andra tips och råd:

  • Räkna med att vatten kan gå in på tomten om den ligger lågt.
  • Se till att båten, bryggor och annat löst på tomten inte flyter iväg.
  • Var förberedd på att mindre vägar kan bli underminerade och spolas bort om det kommer mycket vatten.

Nuläge 9 april:

SMHI

Det finns stora snömängder kvar i länet, framförallt väster om och norr om Siljan. SMHI har den 9 april gått ut med en gul varning som berör Falu kommun, med risk för höga flöden och höga vattennivåer. Enligt SMHIs prognos så förväntas vattenflöden och vattennivåerna fortsätta att öka fram till helgen 13-14 april, sedan väntas kallare väder som kan matta av vårfloden . Men prognosen är osäker och kan förändras.

Runn

På grund av mycket nederbörd till Siljan under mars månad, så har man fortfarande hög tappning för att sänka nivån i Siljan, Hög tappning från Österdalälven (Siljan) i kombination med den trånga passagen i Våbäcksforsen i Gustafs, gör att Runns nivå i nuläget inte kan sänkas mer.

Västerdalälven förväntas också öka i flöde de närmaste dagarna, likaså Svärdsjövattendragen, Faluån och andra mindre vattendrag. Runns nivå kan då börja öka.

Den stora delen av vattnet från fjällen via Dalälven förväntas komma ner senare, och påverkar då Runn mer. Normalt sker det i slutet av april eller i början av maj.

Svärdsjövattendragen

Snön är nästan borta i Svärdsjövattendragens tillrinningsområde, men det är mycket vatten i markerna. Nivån och flödet i vattendraget förväntas öka de närmaste dagarna för att sedan mattas av om det blir kallare väder.

Faluån, Östanforsån med tillrinningar

Tillrinningsområdet för Faluån, Östanforsån går ända upp till Rättviks kommun. Här finns det en del snö kvar och mycket vatten i markerna som ska ta sig ner till Falun. Nivån och flödet i vattendraget förväntas öka de närmaste dagarna för att sedan mattas av något om det blir kallare väder.

Mindre vattendrag och sjöar

Lokalt kan det bli höga flöden och höga nivåer i mindre vattendrag den närmaste tiden. Kanske främst i de delar av kommunen där snön nu smälter undan.

Mer information kring översvämningar

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.
Din Säkerhet Länk till annan webbplats.

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagen vattenföring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenregleringsföretagen vattenstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väderinformation, Falun

SMHI (Svensk vädersida) Länk till annan webbplats.
YR.NO (Norsk vädersida) Länk till annan webbplats.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter i Falu kommun Länk till annan webbplats.

Översvämningskarta - se hur du berörs vid översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Översvämningskarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar områden som kan svämma över. (Runn, Svärdsjövattendragen, Tisken och Faluån upp till och med Varpan).

Sidan uppdaterad 2024-04-11