Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kalkning

Nedfall av försurande ämnen från mänskliga luftutsläpp av svavel och kväve har medfört biologiska skador i många sjöar och vattendrag i Sverige. Sedan 1970-talet har utsläppen minskat och följaktligen har även försurningen minskat i våra vatten.

Kalkning av sjöar och vattendrag i Dalarna har pågått sedan slutet av sjuttiotalet, ungefär 750 sjöar har kalkats någon gång sedan starten. Idag kalkas runt 150 sjöar och 80 vattendrag, de flesta årligen, med totalt ca 10 000 ton kalk. Verksamheten i länet omsätter 10 - 14 miljoner kronor per år. På grund av det minskade sura nedfallet har antalet sjöar och vattendrag som kalkas kunnat minskas med nära en tredjedel de senaste 10 åren. Mängden kalk som sprids per år har kunnat minskas med 20 procent under samma period.

Kalkningen sköts av kommunerna som är huvudmän för verksamheten. Den finansieras till största delen med statsbidrag som beviljas av Länsstyrelsen. Resterande del finansieras av kommunerna själva.

I kalkningsverksamheten ingår även biologisk återställning av kalkade sjöar och vattendrag.

Läs mer:

Kalkningsinformation (Länsstyrelsens) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-03