Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Får som går i en hage

Dikarbacken, där naturskolan finns, blir ett kulturreservat.

Dikarbacken blir kommunalt kulturreservat

Kommunfullmäktige beslutade i dag att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap. Syftet med reservatet är att vårda det förindustriella odlingslandskapet samt främja världsarvspedagogik och ett rikt friluftsliv.

– Nu har vi tagit ett beslut om att bilda kommunens första kulturreservat. Det är ingen slump att det blir Dikarbacken, som är ett historiskt område, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dikarbacken ligger inom ett område som utgör riksintresseområde för kulturmiljövården. Området ingår också i Världsarvet Falun, och Falu Naturskola har också sin verksamhet här.

Området är välbesökt med ett naturskönt och tätortsnära läge.

Kulturreservatet går också i linje med kommunala dokument som besöksnäringsstrategin och den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan.

Ökar tillgängligheten för besökare

Ett kulturreservat bedöms öka tillgängligheten för besökare ytterligare, samt säkerställa en värdefull kulturmiljö inom Världsarvet Falun.

Inom reservatet är tanken att skapa ett besökscentrum med historiska byggnader vid det gamla gårdsläget på Övre Dikarbacken.

För naturskolans verksamhet krävs också djurstallar och ekonomibyggnader.

Dessutom behöver reservatet iordningställas med bland annat parkering, tillgänglighetsanpassad stig runt området, rastplatser och skyltar/ information.

Besökscentrum ska etableras

Falu kommun kommer under 2021 och 2022 att iordningställa reservatet. Ett besökscentrum med historiska byggnader att etableras inom området.

– Kommunen har saknat ett kulturreservat, men nu får vi det på plats, säger oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S).

Överklagande kan göras till Länsstyrelsen Dalarna senast tre veckor efter kungörelse.

Här kan du läsa mer om Dikarbackens kulturreservat Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-06-17