Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunens Aktivitetsansvar (KAA)

Enligt skollagen ska din hemkommun hålla sig informerad om vilken sysselsättning kommunens ungdomar befinner sig i.

Det gäller dig som är över 16 år och har slutat grundskolan, men som ännu inte fyllt 20 år. Kommunen ska också kunna erbjuda dig individuella åtgärder. Det kallas Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Du som inte studerar eller jobbar, ska få möjlighet till någon form av aktivitet. Vi utgår från din livssituation och jobbar med förändring för att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Det gör vi genom att:

 • Förebygga
  Vi arbetar med att förebygga avhopp från grund- och gymnasieskolan, genom möten på skolan med ungdom, förälder och skolpersonal. Vi informerar då om Kommunens aktivitetsansvar och vad det innebär. Vi informerar även per post.
 • Kartlägga
  Vi följer upp de ungdomar i åldern 16-20 år i Falu kommun som inte har någon form av sysselsättning.
 • Vägleda
  Vi erbjuder vägledning till ungdomar i åldern 16-20 år i Falu kommun. Hos oss träffar du vägledare för att prata om din framtid. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.
 • Motverka utanförskap
  Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete eller annan sysselsättning leder ofta till utanförskap. Därför sätter vi snabbt in åtgärder för att undvika passivisering.
 • Samverka
  Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners: ungdom, förälder, skolförvaltningen, arbetsförmedlingen, Region Dalarna, försäkringskassan, elevantagningen med flera.

Anmälan om studieavbrott till hemkommunen

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt Skollagen 15 kap 15 §.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.
Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Ladda ner blankett för Studieavbrottsanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss i KAA är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter.

Telefon: 023-830 00 (08:00 - 16:00)
E-mail: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-11-28