Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flygbild som visar gamla sanatoriebyggnaden på Högbo. i Bakgrunden syns skog och hoppbacken

Dalregementet, I 13 flyttar in tillfälligt i Högbo

Försvarsmakten meddelar i ett pressmeddelande att det nu är klart att Dalregementet i augusti nästa år, flyttar in i gamla sanatoriet i Högbo. Under tiden planeras det nya regementsområdet, som troligtvis kommer att byggas i anslutning till övningsområdet vid Myran.

Etableringen av ett nytt regemente i Falun har påbörjats. Dalregementet, I 13, kommer att utbilda soldater till fristående skyttebataljoner med start hösten 2022.

– Varje steg vi tar i Falun är ett viktigt steg i en större militär tillväxt som successivt
kommer pågå under hela 2020-talet, säger överste Ronny Modigs, chef för
Dalregementet, i ett pressmeddelande.

Tillfälliga lokaler tills det nya regementsområdet är klart

Genom att hyra tillfälliga lokaler kan Försvarsmaklten snabbt komma igång med
värnpliktsutbildningen, som bidrar till att skapa grunden för ett starkare försvar.
Inriktningen är att bygga ett nytt regementsområde i anslutning till övningsområdet vid Myran. Detta område kan tidigast vara färdigt att använda för militär verksamhet år 2028.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Falu kommun arbetar med att ta fram ett förslag för den exakta placeringen av regementet.

Värnpliktsutbildning startar augusti 2022

Riksdag och regering har beslutat att värnpliktsutbildning ska påbörjas i Falun redan år 2022 och för att kunna göra det måste tillfälliga lokaler hyras in. Fortifikationsverket har därför slutit avtal med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB om att hyra det gamla sanatoriet i Högbo för Försvarsmaktens verksamhet.

Fortifikationsverket, i samarbete med SBB, ansvarar för att lokalerna i Högbo blir
ändamålsenligt anpassade för att bedriva soldatutbildning. Lokalerna kommer att användas som logement, utbildningslokaler, kontorslokaler, kök och matsal.

Högbo blir logement för cirka 150 värnpliktiga

Från och med augusti 2022 kommer cirka 150 värnpliktiga att bo i logementen. Ett 40-tal anställda på Dalregementet kommer att ha Högbo som arbetsplats. Skjutfältet och övningsfältet kommer att användas för vapenutbildning och annan militär träning, precis som idag. Dalregementet hyr också fortsatt tillfälliga lokaler via Fortifikationsverket i det gamla regementsområdet, vilka också ägs och förvaltas av SBB.

Förhyrningen av Högbo innebär att viss trafik med byggentreprenörer kommer att ske via Högbovägen/Utsiktsvägen med start i början av 2022. Vilka konsekvenser Försvarsmaktens verksamhet i övrigt kommer få för boende i området är svårt att säga, då planering fortfarande pågår.

Närboende har fått informationsblad i sina postlådor.

Läs mer om återetableringen av Dalregementet. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-12-20