Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration av hur ärendehanteringen går från att vara omständlig till att bli fokuserad på invånarens behov.

Kundcentrerad ärendehantering

Här kan du läsa mer om programmet Kundcentrerad ärendehantering. Det är ett program som sträcker sig över flera år och det är en del av Falu kommuns digitaliseringsarbete. Målet med programmet är att göra det enklare för dig att ha kontakt med Falu kommun och att minska mängden onödig administration.

Bakgrund

Det ska vara enkelt att ha kontakt med Falu kommun. En intern förstudie har dock visat att många ärenden tar onödigt krångliga vägar som kan vara svåra att följa.

Under 2021 inleddes därför ett arbete som syftar till att den som vill ha kontakt med Falu kommun ska kunna skicka in frågor och handlingar digitalt, följa sina ärenden och slutligen få tillbaka ett beslut i digital form. I arbetet ingår också att de interna ärendeflödena ska digitaliseras och automatiseras.

Mål

Programmet Kundcentrerad ärendehantering har två huvudmål:

  • Att erbjuda alla som har kontakt med Falu kommun en sammanhållen digital service.
  • Att minska mängden onödig administration genom en effektivare ärendehantering från början till avslut.

Arbetssätt

Arbetet kommer att genomföras med en metod som kallas tjänstedesign. Metoden sätter användaren och dennes behov i centrum. I praktiken innebär det att de som nyttjar kommunens tjänster tas med i processen och att lösningar tas fram utifrån deras erfarenheter och önskemål.

Var i processen är vi just nu?

Under hösten 2021 genomförs en förlängd förstudie där Kontaktcenter, representanter för kommunens förvaltningar och enheter finns med för att skapa en tydligare helhetsbild.

Sidan uppdaterad 2021-10-14