Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röda tulpaner.

Falu kommun-priserna 2023

Vet du någon eller några som gjort goda insatser för miljön, tillgäng­ligheten, kulturen eller mångfalden i Falun? Vem tycker du ska få pris?

Vem kan få priserna?

De årliga Falu kommun-priserna delas ut till en eller flera personer, föreningar, företag eller organisationer som är bosatta eller verksamma i Falu kommun.

Nominera senast 1 oktober

Nominera din favorit genom att fylla i formuläret.

Vi behöver din nominering senast 1 oktober 2023.

Utdelning

Namnen på pristagarna meddelas på falun.se under november månad och prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 2023.

Fem priser och ett stipendium

Miljöpriset

Miljöpriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till en långsiktigt hållbar
utveckling. Pristagaren får 10 000 kr.

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Pristagaren får 10 000 kr.

Kulturutmärkelserna

För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik,
teater, dans) bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur:

 • Kulturstipendiet
  för att lyfta fram ung kultur ges till unga "kulturarbetare”, i första hand
  mellan 16 och 30 år. Pristagaren får 10 000 kr.
 • Barn- och ungdomskulturpriset
  ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom barn- och
  ungdomskulturområdet. Pristagaren får 10 000 kr.
 • Kulturpriset
  ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Pristagaren får 20 000 kr.

Mångfaldspriset

Mångfaldspriset uppmärksammar ett förtjänstfullt arbete till förmån för ett Falun präglat av mångfald och integration. Pristagaren får 10 000 kronor.

Sidan uppdaterad 2023-08-21