Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Korttidsvård, växelvård, tillfällig vård- och omsorgsvistelse

Korttidsvård innebär att den du vårdar beviljas en tillfällig vistelse på något av omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden eller på Lundens korttidsvårdsenhet. Exempelvis när den du vårdar inte kan bo i sin ordinarie bostad (för en kortare period) eller inte kan återgå till ordinarie bostad.

Växelvård är planerad (regelbunden) växelvis vistelse på vård- och omsorgsboende eller korttidsvårdsenhet.

Tillfällig vård- och omsorgsvistelse är planerad (ej regelbunden) tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende eller korttidsvårdsenhet. Till exempel om du som anhörigvårdare tillfälligt behöver avlösning i samband med planerad semester eller liknande.

Sidan uppdaterad 2021-07-07