Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Frågor och svar om stiftelser

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Arbetslivs- och socialnämndens stiftelser.

Vem kan söka?

Privatpersoner och föreningar. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på folkbokföring i Falu kommun, ändamål eller geografiska områden.

När kan jag söka?

Ansökan ur Arbetslivs- och socialnämndens stiftelser är öppen 5 februari till 24 mars 2024.

Hur vet jag vilken stiftelse jag ska söka ur?

Information och en sammanfattning kring urkundens vilja finns på Falun.se och i pappersform på Kontaktcenter. Utifrån sammanfattningen kan du sedan välja den stiftelse du vill ansöka ur.

Vad händer om jag inte uppger en stiftelse i ansökan?

Din ansökan kommer inte behandlas om den inte är fullständigt ifylld eller inkommen för sent.

Hur får jag information kring de olika geografiska områden som uppges i sammanfattningarna kring stiftelserna?

Information kring de olika stadsdelarna finns under respektive stiftelse i informationen.

Vad krävs för att min ansökan ska hanteras (privatperson)?

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på folkbokföring i Falu kommun, ändamål eller geografiska områden.

Vad krävs för att min ansökan ska hanteras (förening)?

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld och rätt dokument bifogade. Föreningen ska ha sitt säte och/eller bedriva aktiv verksamhet i Falu kommun. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på ändamål eller geografiska områden.

När beslutas det om jag ska få pengar?

Vid Arbetslivs- och socialnämndens sammanträde i maj 2024 beslutas det om vilka som erhåller stiftelsemedel och vilka som får avslag på sin ansökan.

Hur meddelas beslut om min ansökan?

Efter Arbetslivs- och socialnämndens möte i maj 2024 erhåller de som fått avslag ett skriftligt beslut under juni månad, övriga får en utbetalning.

När betalas pengarna ut?

Beviljade stiftelsemedel betalas ut under juni månad 2024.

Sidan uppdaterad 2024-01-24