Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett badrum

Bidrag bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få bidrag till anpassning av din bostad, om du bor där permanent. För att få bidrag måste åtgärderna vara nödvändiga och det ska inte gå att tillgodose ditt behov på annat sätt, till exempel med hjälpmedel.

Hur kan jag anpassa bostaden?

Bidraget får du för att anpassa din bostads fasta funktioner, eller anpassa anslutningar till din bostad. Fasta funktioner är det som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Bidraget ska underlätta i det dagliga livet, till exempel att förflytta sig i bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien, ta sig in och ut ur bostaden och vila och sova. Du kan använda bidraget för att till exempel anpassa kök, ändra eller komplettera en badrumsutrustning, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar. Utomhus kan du exempelvis få bidrag till ramper, ledstänger, räcken och hårdgörning av gångvägar.

Vem kan få bidrag?

Du kan få bidrag om du har en hyres- eller bostadsrättslägenhet eller äger en bostad för permanent bruk. Bor du i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen. Det gäller även vissa anpassningar i bostadsrätter.

Du ansöker om bostadsanpassning på särskild blankett, se nedan. Du behöver ofta ha ett intyg utfärdat av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för att styrka att åtgärderna är nödvändiga. Bidrag lämnas inte om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag upp till en skälig kostnad, vilket innebär att bostaden får anpassas med nödvändiga åtgärder för att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Din inkomst påverkar inte bidraget.

Du får inte bidrag till normalt bostadsunderhåll eller byggnadstekniska brister.

Ansökan bidrag bostadsanpassning

Ansökningsblankett för ansökan av bidrag för bostadsanpassning Pdf, 640.3 kB.

Såhär fyller du i blanketten - Ansökan om bidrag för bostadsanpassning Pdf, 61.9 kB.

För att komma i kontakt med oss, ring kontaktcenter på nummer 023-830 00 eller e-posta till kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2024-01-22