Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En rullstol

Bidrag bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få bidrag till anpassning av din bostad, om du bor där permanent. För att få bidrag måste åtgärderna vara nödvändiga och det ska inte gå att tillgodose ditt behov på annat sätt, till exempel med hjälpmedel.

Hur kan jag anpassa bostaden?

Bidraget får du för att anpassa din bostads fasta funktioner, eller anpassa anslutningar till din bostad. Fasta funktioner är det som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Bidraget ska underlätta i det dagliga livet, till exempel att förflytta sig i bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien, ta sig in och ut ur bostaden och vila och sova. Du kan använda bidraget för att till exempel anpassa kök, ändra eller komplettera en badrumsutrustning, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar. Utomhus kan du exempelvis få bidrag till ramper, ledstänger, räcken och hårdgörning av gångvägar.

Vem kan få bidrag?

Du kan få bidrag om du har en hyres- eller bostadsrättslägenhet eller äger en bostad för permanent bruk. Bor du i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna ombyggnaden. Det gäller även vissa anpassningar i bostadsrätter.

Du kan också få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, men det krävs särskilda skäl för att välja en bostad där dyra anpassningar är nödvändiga. Bidrag lämnas inte om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden, till exempel vara nedsatt syn, allergi, nedsatt rörlighet, epilepsi, psykisk utvecklingsstörning eller psoriasis.

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag upp till en skälig kostnad, vilket innebär att bostaden får anpassas med nödvändiga åtgärder för att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Din inkomst påverkar inte bidraget.

Du får inte bidrag till normalt bostadsunderhåll eller byggnadstekniska brister.

Ansökan bidrag bostadsanpassning

Bidrag för bostadsanpassning - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter hittar du under symbolen Kontakt högre upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2018-10-16