Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Byggnaden Örjesbogården

Örjesbogården blir kvar

Vård- och omsorgsboendet Örjesbogården i Grycksbo blir kvar i minst åtta år.

Det var en enig omvårdnadsnämnd som under tisdagen beslutade att förlänga hyreskontraktet med fastighetsägaren i ytterligare åtta år för Örjesbogården.

– Det känns skönt att vi kunnat reda ut det här och lösa det på bästa sätt både för förvaltningen, våra boende, anhöriga och personalen, jag är verkligen nöjd över dagens beslut. Boenden är verkligen viktiga på landsbygden så människor kan bo så nära sin hemadress som möjligt eftersom det är det bästa för både den äldre och för deras anhöriga, säger omvårdnadsnämndens ordförande Camilla Andersson Sparring (c ).

Utredning ger bättre samarbete

Vid omvårdnadsnämndens möte i oktober fick omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med sektor service utreda den situation som verksamheten vid Örjesbogården hamnat i med anledning av uppsägningen av lokalerna. I uppdraget ingick att se över möjligheterna till ett nytt avtal med fastighetsägaren Stenvalvet, och att ta fram alternativa förslag till beslut både för kort sikt och lång sikt.

Enligt den utredning som tagits fram av omvårdnadsförvaltningen så föreslås framöver en gemensam process för flödet av ärenden som behandlas och att kommunikationen hålls samman.

Framtidens boenden

Dagens beslut innebär också att den långsiktiga planeringen för Örjesbogården kommer att behandlas inom ramen för planprogram för äldres boende och boendeplan för vård- och omsorgsboende. Både planprogrammet och boendeplanen är verktyg som tar fram faktaunderlag för planeringen inför framtida etableringar av boenden i Falu kommun.

– Slottet är ju snart färdigt och vi ser fram emot inflyttning där, och vi i Falualliansen ser just nu också över var någonstans i kommunen vi vill att nästa Vård och Omsorgsboende ska placeras, säger Camilla Andersson Sparring.

Bakgrund

  • Falu kommun hyr lokalerna Örjesbogården i andra hand av Region Dalarna, som i sin tur hyr lokalerna av fastighetsägaren Stenvalvet. I våras fick Region Dalarna ett nytt avtalsförslag från fastighetsägaren Stenvalvet och föreslog då att Falu kommun ska ta över sin del av kontraktet.
  • Hyreskontraktet går ut den 31 mars nästa år, men i våras förlängdes uppsägningstiden till den 31 juni nästa år för att kommunen ska få mer tid att agera på. I den överenskommelsen framgår att ambitionen är att avtalet ska övergå i sin helhet till kommunen efter avtalets utgång.
  • Något nytt hyresavtal var vid nämndens förra möte i oktober ännu inte påskrivet men omvårdnadsförvaltningen och sektor service fick då i uppdrag att inleda samtal med fastighetsägaren, och även se över verksamhetens framtid på kort och lång sikt. Vilket nu alltså genomförts.
Sidan uppdaterad 2020-11-17