Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Daglig verksamhet öppnar nya DV Varpan

Idag slog daglig verksamhet Varpan upp dörrarna och välkomnade de personer som kommer att ha den som sin verksamhet. De nya lokalerna är en del i det ständigt pågående anpassningsarbetet som sker för att varje brukare ska få en så passande plats som möjligt.

Daglig verksamhet i Falu kommun har under våren genomgått en hel del förändringar för att kunna leva upp till de nödvändiga anpassningar som pandemin kräver, samtidigt som man behöver skapa fler platser för fler brukare.

Behovet av fler platser de närmaste fyra åren kommer att öka enligt prognosen. Antalet elever som slutar särskolans gymnasium i Falun och Borlänge och som beviljas beslut om daglig verksamhet kommer under de fyra kommande åren att öka. Behovet av stöd och omsorg för dessa deltagare är högt. Ett ökat antal deltagare, som inte klarar av större sammanhang, kräver större lokaler och möjlighet till enskilda rum för aktiviteter.

För att tillgodose behovet behöver Falu kommun öppna en ny Daglig verksamhet per år de närmsta åren.

– Det är därför väldigt roligt att idag få möjlighet att inviga de här nya fina lokalerna på Daglig verksamhet Varpan. Det är fina lokaler som kommer att ge en meningsfull och vardag till flera brukare, säger Anders Lindh (m) som är ordförande i socialnämnden i Falu kommun.

Förändringar och struktur

Under våren har tretton av de totalt cirka 250 brukare som Falu kommun har inom LSS fått flytta från en daglig verksamhet till en annan.

– Det är aldrig roligt att behöva flytta på en brukare från ett ställe till ett annat. Det innebär en omställningsprocess för den här personen och vi gör vårt bästa för att begränsa omflyttningar. Men ibland blir det nödvändigt, det kan vara på grund av de rutiner som en pandemi kräver, med möjlighet att hålla avstånd i lokalerna till exempel, men det kan även vara att personen får bättre förutsättningar att fortsätta nå sina mål och utvecklas på ett annat ställe än det hen befinner sig på just då. Oavsett orsak så gör vi alltid vårt bästa för att samtliga ska få det så bra som möjligt, säger Christina Lans, sektionschef för stöd och omsorg i Falu kommun.

Så arbetar vi

Daglig verksamhet i Falu kommun utvecklas löpande genom att skapa mer riktade verksamheter för deltagare med liknande intressen och funktionsvariationer. Det innebär ett bättre sammanhang och bättre tillvaro för samtliga brukare. Det innebär också bättre kompetensutveckling för personalen och möjlighet att arbeta löpande med att förbättra och utveckla enheterna.

Personalen arbetar alltid tillsammans med varje enskild deltagare systematiskt med kvalitet, mål och utveckling.

Under 2020 och 2021 har Falu kommun öppnat tre nya dagliga verksamheter.

Daglig verksamhet Medis

Daglig verksamhet Jernbergska huset

Och idag: Daglig verksamhet Varpan

– Vi kommer att fortsätta att arbeta för att kunna skapa förutsättningar till en så bra Daglig verksamhet som möjligt i Falu kommun, säger Anders Lindh.

Sidan uppdaterad 2021-09-02