Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som målar

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Du behöver beslut för att få delta

För att få delta i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning krävs ett beslut.

Lagarna kan du läsa mer om på denna sida

Daglig verksamhet

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Stöd och service enligt LSS, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Daglig verksamhet finns på följande ställen:

 • Brandstationen, Lugnetleden 3
  Telefon: 023 - 877 38
 • Centrum, Engelbrektsgatan 48
  Telefon: 023 - 861 27, 023 - 879 76
 • Galgbergets Cafe och konferens, Tingsvägen 21
  Telefon: 023 - 871 13, 861 65
 • Gruvgatan, Engelbrektsgatan 16
  Telefon: 023 - 824 76
 • Herrhagen, Herrhagsvägen 5
  Telefon: 023 - 876 06 eller 861 28
 • Händelseriket, Herrhagsvägen 5
  Telefon: 023 - 879 87
 • Ingarvet, Skyfallsvägen 2 
  Telefon: 023 - 876 07
 • Jernbergska huset, Stigaregatan 6
  Telefon: 023- 824 02
 • Järlinden, Myrvägen 11
  Telefon: 023 - 821 97 eller 820 06
 • Kålgårn, Norra Järnvägsgatan 25
  Telefon: 023 - 860 80, 869 67 eller 875 08
 • Medis, Engelbrektsgatan 34
  Telefon: 023-879 86
 • Nybrogatan, Nybrogatan 20 B
  Telefon: 023 - 861 44 eller 837 25
 • Stallet, Borgärdet 30, Svärdsjö
  Telefon: 023-879 50
 • Studio digital, Falugatan 2
  Telefon: 023-828 70 eller 879 88
 • Varpan, Jungfruvägen 165
  Telefon: 023-860 07

Ersättningar och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett lönearbete med anställningsförhållande, så semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller inte. När du deltar i daglig verksamhet utgår istället en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Daglig verksamhet är kostnadsfri, men du får själv betala för resor, lunch och fika.

Arbetskonsulenter inom daglig verksamhet

Det finns två arbetskonsulenter som ska hjälpa till att erbjuda personer daglig verksamhet vid arbetsplatser (integrerad verksamhet) inom Falu kommun. Arbetskonsulenten hjälper till med kartläggningssamtal, att söka arbetsplats, introduktion på arbetsplatsen, gör arbetsplatsbesök och följer kontinuerligt upp personens dagliga verksamhet.

Kontakt och ansökan om att delta

För att få delta i daglig verksamhet behöver du ett beslut från LSS-handläggare. Får att komma i kontakt med LSS-handläggare eller arbetskonsulent ring Kontaktcenter på nummer 023-830 00.

Daglig sysselsättning

Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS och har en psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller samsjuklighet så kan du ansöka om daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället, med aktiviteter individuellt anpassade till deltagarna.

Daglig sysselsättning finns på:

 • Slaggens Aktivitetscenter, Yxhammargatan 5

Slaggens aktivitetscenter bygger på gemenskap och delaktighet där alla medverkar efter egna förutsättningar.

De vi gör just nu hos oss är bland annat:

 • Hämtar saker och kläder hemma hos de som vill skänka för att sedan sälja dem i vår butik Slaggens2hand. Vi tar även emot saker och kläder på plats. Om du vill skänka saker kan du kontakta oss på telefonnummer 023-824 98.
 • Lagar saker vi fått eller hämtat, syr, snickrar osv.
 • Stöttar i studieansökningar
 • Stöttar till och med kontakt med olika myndigheter och kan även följa med vid behov.

Hos oss kommer det också finnas tex. friskvårdspass, möjlighet till studiebesök, datakunskapskurser, skapandelära med mera. Vi kommer att regelbundet bjuda in föreläsare och myndigheter så som arbetsförmedling, skuldsanerade, öppenpsykiatrin med fler, beroende på vilka behov vi ser hos de som deltar i vår verksamhet.

Innan ett deltagande börjar du med att komma på studiebesök för att tillsammans med aktivitetsstödjare titta på ev. intressen eller saker du skulle vilja lära dig mer om för att göra en gemensam plan och ett individuellt anpassat schema.

Kontakt och ansökan

För att få delta i daglig sysselsättning behöver du ett biståndsbeslut från biståndshandläggare, ring Kontaktcenter på nummer 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2024-01-30