Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som målar

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Kallas även daglig sysselsättning. Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Du behöver beslut för att få delta

För att få delta i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning krävs ett beslut.

Lagarna kan du läsa mer om på denna sida

Daglig verksamhet

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Stöd och service enligt LSS, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Daglig verksamhet finns på följande ställen:

 • Centrum, Engelbrektsgatan 48
  Telefon: 023 - 861 27, 832 03
 • City, Strandvägen 15
  Telefon: 023 - 860 80, 879 86
 • Galgbergets Cafe och konferens, Tingsvägen 1
  Telefon: 023 - 839 95, 861 65
 • Herrhagen, Herrhagsvägen 5
  Telefon: 023 - 876 06 eller 861 28
 • Händelseriket, Herrhagsvägen 5
  Telefon: 023 - 879 87
 • Järlinden, Myrvägen 11
  Telefon: 023 - 821 97 eller 82006
 • Ingarvet, Skyfallsvägen 2 
  Telefon: 023 - 876 07
 • Jungfruvägen, Jungfruvägen 165
  Telefon: 023 - 869 67 eller 875 08
 • Park, Bergmästaren 32
  Telefon: 023 - 878 52
 • Brandstationen, Lugnetleden 3
  Telefon: 023 - 877 38
 • Nybrogatan, Nybrogatan 20 B
  Telefon: 023 - 861 44 eller 837 25

Ersättningar och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett lönearbete med anställningsförhållande, så semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller inte. När du deltar i daglig verksamhet utgår istället en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Daglig verksamhet är kostnadsfri, men du får själv betala för resor, lunch och fika.

Arbetskonsulenter inom daglig verksamhet

Det finns två arbetskonsulenter som ska hjälpa till att erbjuda personer daglig verksamhet vid arbetsplatser (integrerad verksamhet) inom Falu kommun. Arbetskonsulenten hjälper till med kartläggningssamtal, att söka arbetsplats, introduktion på arbetsplatsen, gör arbetsplatsbesök och följer kontinuerligt upp personens dagliga verksamhet.

Kontakt och ansökan om att delta

För att få delta i daglig verksamhet behöver du ett beslut från LSS-handläggare. Får att komma i kontakt med LSS-handläggare eller arbetskonsulent ring Kontaktcenter, se kontaktuppgifter under symbolen Kontakt högt upp på sidan.

Daglig sysselsättning

Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS och har en psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller samsjuklighet så kan du ansöka om daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället, med aktiviteter individuellt anpassade till deltagarna.

Daglig sysselsättning finns på följande ställen:

 • Medis, Engelbrektsgatan 34.
  Bygger på gemenskap och delaktighet där alla medverkar efter egna möjligheter i de aktiviteter som verksamheten erbjuder. Exempel på aktiviteter som erbjuds på Navet är diverse legoarbeten, friskvård, utflykter och matlagning. Tillsammans med en handledare tar vi fram en genomförandeplan med ett eget schema för dig och din dagliga sysselsättning.
 • Kristallen, Vallmansgatan 1.
  Vi bakar kaffebröd som säljs genom den egna cateringsverksamheten (inriktad på kommunens förvaltningar). Lunch finns till självkostnadspris för deltagare inom verksamheten. (Kommunal verksamhet som vill beställa fika, ring: telefon 023-869 99.)
 • Slaggen2hand, Slaggatan 22.                                                                                    Vi hämtar saker och kläder hemma hos de som vill skänka för att sedan sälja dem i vår butik på Slaggatan. Vi tar även emot saker och kläder på plats. Butiken har öppet måndagar-onsdagar samt fredagar 12:00-17:00. Om du vill skänka saker kan du kontakta oss på telefonnummer 023-824 98. 

            

Kontakt och ansökan

För att få delta i daglig sysselsättning behöver du ett biståndsbeslut från biståndshandläggare på vuxensektionen, ring Kontaktcenter, se kontaktuppgifter under symbolen Kontakt högt upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2019-08-01