Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

LSS, Stöd och service

Du som har en varaktig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande kan få hjälp från Falu kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Du kan vid behov få stöd i den egna bostaden eller erbjudas anpassade boendeformer. Det finns också möjlighet att delta i olika former av sysselsättning.

Vilket stöd har du rätt till?

Kommunens LSS-handläggare bedömer vilket stöd du har rätt till för att ditt boende ska fungera och för att du ska få en meningsfull sysselsättning och fritid. De utgår från lagstiftningen, framförallt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd du kan få.

Socialtjänstlag, SoL Länk till annan webbplats.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

​Stöd på gymnasiet

Du som går på gymnasiesärskolans nationella program och/eller på gymnasieskolans introduktionsprogram får möjlighet att träffa en utbildad arbetsterapeut som jobbar tillsammans med personalen på skolan med samtal och bedömningar. Det ger dig bättre förutsättningar att klara din tid i skolan.

Denna arbetsmodell kallar vi Från skola till arbetsliv och är en samverkan mellan Finsam Falun, Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Den riktar sig till dig som behöver stöd i övergången från introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan till arbete eller vidare studier.

Läs om samverkansmodell-skolalss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för att ansöka om stöd

Stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS - blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga

Kontakt och mer information

För mer information vänder du dig till kommunens LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt ovanför sidans bild.

1177 Vårdguiden, Fakta och råd om funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2023-01-20