Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En svart-vit bild där någon sätter upp en hand för sitt ansikte.

Stöd och hjälp för dig som utsätts för våld i nära relation

Våld i nära relationer tenderar att öka under storhelger, så som jul och nyår. Det finns stöd och hjälp att få. OBS: Är du eller någon närstående i akut behov av skydd, ring 112.

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Övriga nummer att ringa hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under coronaåren har våld i nära relationer ökat kraftigt, och FN rapporterade tidigt en 30-procentig ökning av våld i hemmet.

De nya restriktioner som har meddelats innebär att familjemedlemmar åter tvingas att leva nära varandra under stora delar av dygnet. Det ökar ytterligare utsattheten för de som lever i våldsamma relationer.

Storhelger innebär dessutom en ökad risk för våld i hemmet. Så som nyårshelgen.

Stöd och hjälp

Enheten Våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vänder sig till dig som är över 18 år som lever eller har levt i en relation där hot, kränkningar och våld förekommer. Du ringer oss gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och du kan välja att vara anonym i kontakten med oss. Personalen är välutbildad med lång erfarenhet.

Du når Enheten våld i nära relationer på telefon 020-25 21 00 (direkt) eller 023-83 000 (Kontaktcenter), måndag till fredag mellan 08:00 och 16:00.

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp här. Du är välkommen oavsett ålder eller kön. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi stöttar dig!

Hör av dig till oss! Bland annat om du:

  • Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller före detta partner.
  • Själv använder våld eller har lätt för arg, svartsjuk eller kontrollerande.
  • Blivit utsatt för våld som barn och är på väg att upprepa samma beteende.

Vi har sekretess

Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. Vi arbetar under sekretess enligt 26 kapitel 1§ "Offentlighets- och Sekretesslagen 2009:400". Vi för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria. Du har rätt att vara anonym.

Våld i nära relationer är inte ett privat problem. Samhället har ansvar att skydda de som utsätts för eller lever med hot, kränkningar.

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mot barn samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Ibland kan våldet vara så kallat hedersrelaterat våld.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

– Per Isdal, Meningen med våld.

Kontakt med enheten Våld i nära relationer

Du når Enheten våld i nära relationer på telefon 020-25 21 00 (direkt) eller 023-83 000 (Kontaktcenter), måndag till fredag mellan 08:00 och 16:00.

Behöver du tolk i kontakt med kommunen? Här kan du läsa mer. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer på sidan Nationellt centrum för kvinnofrid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-12-30