Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två omsorgspersonal har hand om en äldre kvinna

Extra ersättning för vikarier och flytt av semester

Det är brist på sommarvikarier inom omvårdnadsförvaltningen även i år. Bristen gör att en extra ersättning erbjuds till medarbetare inom förvaltningen som flyttar semesterveckor. För sommarvikarier införs en bonus som ökar ju fler sammanhängande veckor man arbetar.

Sommarvikarier behövs inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboenden, inom LSS-boenden och inom stöd och omsorg där bland annat socialpsykiatrin ingår. Som störst är vikariebehovet i kommunens ytterområden men även i de mer centralt belägna verksamheterna är behovet stort.

– Vikten av återhämtning är stor för omsorgspersonalen och för att förbättra möjligheterna för att våra medarbetare ska få en sammanhängande semester under sommarperioden går vi nu ut med det här erbjudandet som liknar det erbjudande vi även hade förra året, säger Maria Jonsson, tillförordnad förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.

Notera att erbjudande om bonus och extra ersättning ej gäller legitimerad personal eftersom legitimerad personal har en egen, separat, semesterprocess.

Flytt av semesterveckor

Medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen kan ansöka om att flytta max två semesterveckor för att jobba inom vård och omsorg under sommaren 2023. Det här erbjudandet är frivilligt och innebär möjlighet till ersättning om 9000 kronor per vecka.

För att ta del av erbjudandet krävs en dialog med närmaste chef för att säkerställa möjligheten att ta ut den förskjutna semestern vid ett annat tillfälle under innevarande år.

Läs mer om erbjudandet för flytt av semesterveckor här Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Bonuserbjudande för vikarier

För vikarier utgår en bonus som ökar efter hur många sammanhängande veckor man arbetar, bonusen är högre i ytterområdena eftersom det där är svårare att rekrytera semestervikarier för jobb på landsbygden. Max bonus är 11000 kronor.

För att bonus ska utgå krävs bland annat att man som vikarie arbetar minst fyra sammanhängande veckor med en närvaro om minst 80 procent.

Mer information om vikarieerbjudandet och bonustrappan finner du här Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Bonus för sommarvikarierande pensionärer

Den som har gått i pension men under sommaren kommer in och vikarierar inom vård och omsorg vid minst fyra och max åtta veckors arbete får en extra ersättning. Storleken på den extra ersättningen baseras på timlönen/månadslönen och innebär 20 procent extra i lön beroende av sysselsättningsgrad.

Läs mer om erbjudandet för sommarvikarierande pensionärer här Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster..

Flera andra kommuner har liknande erbjudanden.

– Att vi inför ett ersättningssystem i sommar igen beror som sagt på att behovet av vikarier är stort. Vi hoppas att vi nästa sommar har vikarier och inte behöver införa bonus igen. Falu kommun och fackförbundet Kommunal är överens om att fokus framöver behöver ligga på mer långsiktiga kompetensförsörjningsåtgärder, säger Maria Jonsson.

Taxiresor

Förra året, sommaren 2022, ordnade Falu kommun även bussar och taxi ut till ytterområdena för de som vill jobba hos oss men inte har körkort. Den tjänsten kommer vi att ha även i år.

Drop-in rekrytering 24 april

Kom och besök oss direkt och få svar på dina frågor direkt under på vår drop-in rekrytering.

Måndag 24 april, klockan 11-15, Kulturhuset tio14.

 

Sidan uppdaterad 2023-04-18