Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Grafik där det står: Lite svartsjuka har väl ingen dött av, eller? Bilder på en man och en kvinna.

En vecka fri från våld uppmärksammar våld i nära relation

Nu under vecka 47 är det den nationella och återkommande kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, där syftet är att uppmärksamma våld i nära relation och lyfta det våldsförebyggande arbetet.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på våld i nära relation och på vikten av att förebygga våld i nära relation. Den nationella veckan startades på initiativ av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt länsstyrelserna.

Syftet med veckan är att uppmärksamma våld i nära relation, vilket stöd som finns och lyfta det våldsförebyggande arbetet samt inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Kontakt

Akuta situationer

I en akut situation, ring 112.

Vid icke akuta situationer

Du når enheten Våld i nära relationer direkt på nummer 020-25 21 00 eller via kontaktcenter på nummer 023-83 000, måndag till fredag mellan 08.00 -12.00, 13.00 -16.00.

Fler viktiga telefonnummer hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu kommuns arbete

Falu kommun har stöd och insatser som riktar sig till barn, unga och vuxna som utsätts för våld samt till vuxna som utövar våld och vill ha hjälp med att sluta.

Falu kommun har under flera år lyft frågan om våld i nära relationer, i olika kampanjer för att få våldsutövare, oavsett kön, att söka hjälp och behandling och för att nå våldsutsatta barn och vuxna med hjälp och stöd.

– Genom att uppmärksamma och ge stöd och skydd till barn och unga som upplevt/utsatts för våld, så bidrar vi med att minska risken för att dessa barn och unga blir fortsatt våldsutsatta eller själva våldsutövare. Genom att ge stöd till våldsutövare att hitta andra sätt att bete sig och att hantera ilska så kan vi bidra med att minska risken för fortsatt våld. Det säger Ulrika Gustafsson-Lindberg som är samordnare för BRÅ, Brottsförebyggande rådet i Falun.

Handlingsplan

I den kommande handlingsplanen Ett Falun fritt från våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Handlingsplan för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, finns ett tydligt fokus på att stärka det våldsförebyggande arbetet, inte minst bland Faluns barn och unga.

Det finns också en tydlig inriktning på att införa och öka användandet av systematiska frågor om våld inom Falu kommuns socialtjänst samt till Falu kommuns medarbetare för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna fånga upp och erbjuda stöd till våldsutsatta.

– Denna handlingsplan kommer att beslutas i december och följas av åtgärder för att uppnå målen. Vi har även olika former av rådgivande och förebyggande verksamheter igång för att på så sätt stötta och hjälpa. Det säger Anders Lindh, moderat kommunalråd i Falun, och dessutom ordförande för Faluns brottsförebyggande råd.

– För en arbetsgivare som Falu kommun där merparten av våra anställda är kvinnor är detta arbete naturligtvis jätteviktigt, säger Anders Lindh.

Under den här veckan lyser vi upp rådhuset i orange färg, varför då?

– Därför att den här veckan - En vecka fri från våld - symboliseras av färgen orange. Vi tyckte då att det kunde passa att vårt vita rådhus blev orange under den här veckan för att lyfta detta viktiga budskap ytterligare, säger Lindh.

Så kan du få hjälp

Enheten Våld i nära relationer vänder sig till dig som är över 18 år som lever eller har levt i en relation där hot, kränkningar och våld förekommer. Du ringer till enheten gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym i kontakten med oss. Personalen är välutbildad med lång erfarenhet.

Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt.

Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller före detta partner? Vi kan hjälpa dig!

Vi kan erbjuda:

 • Stöd och rådgivning till våldsutsatta över 18 år.
 • Stöd till barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år som i sina familjer bevittnat hot, kränkningar och våld, eller själv blivit utsatt.
 • Stöd till äldre.
 • Kontaktperson.
 • Stöd vid eventuell polisanmälan.
 • Ekonomisk hjälp oberoende av partnerns ekonomi.
 • Kvinnofridsboende/skyddat boende.

Kontakt

Du når enheten Våld i nära relationer på telefon 020-25 21 00 (direkt) eller via kontaktcenter på nummer 023-83 000. Om du vill besöka oss så finns vi på Engelbrektsgatan 34, 1 tr. Länk till annan webbplats.

Läs mer här om hur vi kan hjälpa! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp för våldsutövare

Enheten Våld i nära relationer erbjuder även beteendeförändrande stöd för våldsutövare. Fokus är att våldet ska upphöra.

Vi vänder oss till dig som:

 • Har svårt att kontrollera din ilska.
 • Har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner.
 • Har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet.
 • Inte har använt våld men känner rädsla för att göra det.
 • Är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa våldsutövare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Här hittar du information om stöd till våldsutsatta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om stöd till barn och ungdomar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om stöd till äldre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

– Per Isdal, Meningen med våld.

Sidan uppdaterad 2023-11-20