Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Falun medlem i Svenska cykelstäder

Falu kommun är numera medlem i föreningen Svenska cykelstäder. Kommunens arbete med att öka och förbättra cyklingen i Falun, allt enligt kommunens upprättade cykelplan, går också vidare.

Tidigare i år bestämde sig kommunen för att ansöka om att bli medlem i Svenska cykelstäder, efter att föreningen identifierat Falun som en blivande medlem utifrån kommunens arbete med cykling.

För att bli medlem i föreningen ska man stå bakom föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att ansöka om medlemskap, samt ha fattat ett politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen.

Nu har Falu kommun fått ett klartecken att bli medlem i Svenska cykelstäder.

Varför var det viktigt att bli medlem?

- Vi tror det ska bli ytterligare en injektion i arbetet med cykelfrågor och bidra till ökat och säkert cyklande i Falu kommun. Vi får också en chans att vara bland de bästa och ta del av deras erfarenheter och kunskap. Vi ges också möjligheten att delta i cykelsatsningar som föreningen och framstående kommuner driver, samt ges möjligheten att bidra med vår kunskap och våra erfarenheter, säger trafikplaneraren Anna-Lena Söderlind.

Cykelplanen antogs 2014

Falu kommun antog cykelplanen 2014.

Den omfattar fler olika områden för att förbättra för cyklister.

- Just har vi fokus på att bygga ut cykelinfrastrukturen. 2018 fick vi ökat anslag från 2,5 miljoner kronor till 5 miljoner kronor för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Föreningen Svenska cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 30 svenska kommuner och tre regioner som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling. Föreningen stöds av sju associerade medlemmar.

Föreningens målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Här kan du läsa mer om kommunens cykelplan

Här hittar du Svenska cykelstäders hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-08-01