Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada tjejer med varsin cykel

Cykelplan för Falu kommun

Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige 2014 och har ett tidsperspektiv fram till år 2030. Det är ett underlag för cykelvänliga investeringar och ska även underlätta det dagliga arbetet med olika projekt som påverkar cykling. Det långsiktiga målet är att fler ska börja cykla i Falu kommun på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelvägnät.

En uppföljning av åtgärder i cykelplanen som utfördes 2018 gjordes i ett Cykelbokslut.

Cyklistens position ska stärkas

- Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna. Den som väljer cykeln ska inte behöva acceptera sämre framkomlighet, mindre trygghet, högre olycksrisker och sämre vägvisning än vad bilen har. Det ska ställas minst lika höga krav på planering, drift och underhåll för cykeltrafiken som för biltrafiken, säger dåvarande kommunalråd Jonny Gahnshag, i förordet till planen.

- Cykelplan för Falu kommun är ett led i arbetet med att stärka cyklisternas position i trafiksystemet, förklarar Gahnshag vidare.

Behöver anläggas 136 km cykelvägar

I planen ingår att anlägga cirka 37 kilometer ny cykelväg i Falu tätort och behovet av cirka 17 km ny cykelväg i övriga tätorter och 82 kilometer mellan tätorter lyfts fram.

Cykelplanen föreslår åtgärder efter det kommunala vägnätet som kommer att kosta ca 132 miljoner kronor vilket skulle innebära en investeringskostnad på cirka 7,8 miljoner kronor per år.

Åtgärderna har prioriterats i tre grupper och målet är att de ska vara genomförda senast 2030. Där utöver tillkommer kostnader för att asfaltera befintliga cykelvägar som idag har grus som beläggning, cykelprioritet i trafiksignalkorsningar och utökningen av vägvisningen.

Tre huvudcykelstråk

Den viktigaste infrastrukturåtgärden som behöver göras för att öka framkomligheten för cyklister är att anlägga tre huvudcykelstråk genom Falu tätort och förbättra säkerheten runt skolor. I planen föreslås också många andra åtgärder som ökar framkomligheten, säkerheten och tillgängligheten för cyklister.

Cykelplan Falu kommun Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelbokslut 2022 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelbokslut 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelbokslut 2020 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelbokslut 2019 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelbokslut 2018 Pdf, 1.7 MB.

Sidan uppdaterad 2023-08-25