Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

kostymklädd man på cykel med hjälm. Bara överkroppen syns

Cykelöverfarter

Cykelöverfarter byggs för att det ska blir enklare att cykla i Falun. De som börjar att regelbundet cykla till jobb eller skola känner ett ökat välmående och statistiskt ger det betydligt bättre hälsa. Dessutom minskar vi bilträngsel i Falun, vilket gynnar dig den dagen du behöver ta bilen till centrum.

Cykelöverfarterna är en ny typ av hastighetssäkrade överfarter där bilister lämnar företräde till cyklande - som övergångsställen för gående, fast för cyklister. Överfarterna byggs längs med huvudcykelstråken.

Nytt vägmärke!

Skylt cykelöverfart

För att det ska vara tryggt att korsa vägen så hastighetssäkras alla överfarter genom en upphöjning. Som bilist ska du kunna passera överfarten i max 30 km/t. Tydlig skyltning (med eget nytt vägmärke!) och vägmålningar hjälper också till att uppmärksamma bilister på att man närmar sig en cykelöverfart.

Här finns våra cykelöverfarter

Längs Svärdsjögatan, Promenaden, Stångtjärnsvägen och Dejstolsvägen i Källviken finns det nu cykelvägar med cykelöverfarter. De närmaste åren kommer kommunen att bygga fler cykelöverfarter längs med de huvudcykelstråk, som finns utpekade i cykelplanen. Allt för att uppmuntra fler falubor att börja cykla.

Med tydliga regler och hastighetssäkrade överfarter byggs osäkerheter vid korsningar med cykelbanor bort, vilket är positivt för alla trafikanter.

Det här gäller vid en cykelöverfart:

 • Du som cyklist ska ta hänsyn till hastigheten och avståndet till fordonet som närmar sig innan du åker ut på cykelöverfarten.
 • För dig som kör bil så har du väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
 • Reglerna för cykelöverfart gäller där vägmärket Cykelöverfart (se bild) är uppsatt.

Hjälp! Vad är skillnaden mellan cykelöverfart och cykelpassage?

Vid en cykelpassage används inget särskilt vägmärke för att märka ut denna. Vid en cykelöverfart däremot finns ett vägmärke som påminner om vägmärket för övergångsställe. När vägmärket om cykelöverfart finns uppsatt så har du som fordonsförare väjningsplikt gentemot cyklister, på samma sätt som du har väjningsplikt gentemot gående på ett övergångsställe. När du som cyklist ska korsa en väg på en cykelpassage har du väjningsplikt. Men det innebär förstås inte att det är i sin ordning för bilisterna att äventyra cyklisternas väl och ve bara därför. Som skyddad fordonsförare (i en bil) så ligger alltid ett större ansvar på dig i trafiken än vad det gör på exempelvis cyklister.

Transportstyrelsens webbsida om regler vid cykelöverfarter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsens information om regler vid cykelöverfarter och cykelpassager (pdf) Pdf, 2.4 MB.

Vanliga frågor och svar

 • Får bilar stanna på en cykelöverfart?

  Nej, en bil får inte stanna på en cykelöverfart eller ett övergångställe. Men ibland gör siktförhållanden att man måste stanna i cykelöverfarten. Huvudsaken är att man försöker ta sig ut i korsningen så snabbt som möjligt.
 • Vad är det för skillnad på cykelöverfart och cykelpassage?

  En cykelöverfart är en korsning för cyklister där bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten. Den är också hastighetssäkrad och har en skylt med en cykel som liknar skylten för övergångställen. En cykelpassage är också en korsning för cyklister men bilisterna har inte väjningsplikt mot cyklisten. Här gäller det att samspela med andra trafikanter.Oavsett vilka regler som gäller måste cyklister, fotgängare och bilister samspela med varandra. Du som cyklist har ändå skyldighet att hålla uppsikt när du korsar en väg. 
 • Får jag gå på cykelöverfart och cykelpassage?

  Nej, även om det ibland är lättare att gå där. Gående ska korsa vägar på övergångställen eller i gångpassager. Bilister har inte väjningsplikt mot dig som gående om du går i en cykelöverfart. Dessutom håller cyklister traditionellt högre hastigheter än vad du går till fots. 
 • Hur funkar det på vintern när man inte ser vägmarkeringarna?

  En cykelöverfart markeras med en upphöjning, vägmarkeringar och med en skylt för cykelöverfart. På vintern kan det vara så att man inte ser vägmarkeringarna men då ser man förhoppningsvis skylten och att det är en upphöjd korsning. Reglerna gäller alltså fortfarande på vintern och det är viktigt att man då samspelar med andra trafikanter.
 • Vad måste jag som cyklist tänka på vid en cykelöverfart?

  Trots att du har företräde måste du samspela med bilister och andra människor i trafikmiljön på samma sätt som om du kör bil i en cirkulationsplats. Du måste alltså anpassa farten så att du hinner synas och så att du hinner stanna om du måste. Allt handlar om samspel.
   
 • Varför är det cykelöverfarter på vissa ställen och cykelpassager på andra ställen?

  En cykelöverfart har vägmarkeringar, en skylt och är upphöjd. En cykelpassage har bara vägmarkeringen. Cykelöverfarterna kommer i första hand att finns utefter huvudcykelstråken där vi tänker oss att många cyklar och där vi vill att cykeln ska ha särskilt god framkomlighet. Trots detta ställningstagande är vi ibland tvungna ha cykelpassager på huvudcykelstråken. Orsakerna är flera, det kan exempelvis bero på att vi inte fått plats att göra den upphöjd och samtidigt möjliggöra för svängande bussar.
Sidan uppdaterad 2023-03-08