Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Hastighetsskult som visar 50 brevid skylt med Vika på

50 km/timmen är en av hastigheterna som försvinner i de tättbebyggda områdena på landsbygden.

Faluns tätorter på landsbygden får nya hastigheter under 2020

Under 2020 kommer åtta tätorter på landsbygden – Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Svärdsjö, Sågmyra och Vika – att få nya hastighetsgränser på sina vägar. Sundborn får vänta ytterligare en tid på förändringarna.

En ny hastighetsplan för kommunens yttre tätorter har nu godtagits efter beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det betyder att de yttre tätorterna kommer att få liknande hastigheter som centrala Falun har, och att nuvarande hastighetsbegränsningar på 50 och 70 km/timmen ersätts av 30, 40, 60 och 80 km/timmen.

Förändringarna av hastighetsgränserna gäller både kommunens, enskilda och Trafikverkets vägar. Det är nämligen kommunen som bestämmer vilka hastighetsgränser som ska gälla inom tättbebyggt område.

De nya hastigheterna är satta med hänsyn till gatans standard, säkerhet och funktion samt kunskap om hur mycket våld människokroppen tål.

– Många vägar i de tättbebyggda områdena kommer att få 30 eller 40 km/timmen som huvudsaklig hastighetsbegränsning, säger trafikingenjör Susanne Bodén.

Nya hastigheter införs under 2020

De nya hastighetsbegränsningarna kommer att införas under 2020 – Sundborn undantaget.

I Sundborn pågår en åtgärdsvalsstudie angående anläggande av en ny gång- och cykelväg längs med Ramsnäsvägen, och kommunen väljer att avvakta med ändringar av hastigheterna i byn tills det att gång- och cykelvägen färdigställts.

Vissa justeringar av hastighetsplanen har gjorts utifrån de över 100 synpunkterna och remissvaren, som kommit in från allmänhet, vägföreningar, intresseföreningar och myndigheter.

– Alla som har kommit in med synpunkter, kommer att få ett svar från oss under juni månad, säger Susanne Bodén.

Här kan du läsa mer om hastighetsplanen

Sidan uppdaterad 2019-05-24