Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bil och skateboardåkare i Vika

Rätt fart i Falu kommun

Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Om alla håller hastigheten kan antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken minska.

År 2010 införde vi nya hastigheter i Falu tätort. Det är lägre hastigheter på gator i bostadsområden där trygghet och säkerhet prioriteras, och högre på infarts- och genomfartsgator där framkomligheten är viktig.

Nya hastigheter inom Falu kommuns tätorter

Under 2020 fick åtta tätorter på landsbygden, Bjursås, Danholn, Enviken (Rönndalen), Grycksbo, Linghed, Svärdsjö (Borgärdet), Sågmyra och Vika, nya hastighetsgränser på vägarna. Sundborn får nya hastigheter när de nya gång- och cykelvägarna färdigställts längs Ramsnäsvägen.

Förändringarna av hastighetsgränserna gäller både kommunens, enskilda och Trafikverkets vägar. Det är nämligen kommunen som bestämmer vilka hastighetsgränser som ska gälla inom tätbebyggt område.

Kartan visar nuvarande och föreslagna hastigheter

I kartan nedan kan du se de gamla och de nya hastighetsgränser. Så här fungerar kartan:

  • Varje ort har en egen flik, numrerad från 1 till 9. Ändra ort genom att klicka på siffran.
  • Hastighetsgränserna är utmärkta med olika färger, som du ser i teckenförklaringen.
  • Om du drar strecket som går lodrätt över kartan åt höger så ser du de befintliga hastigheterna. För du strecket åt vänster ser du de föreslagna nya hastighetsgränserna.
  • Du kan zooma in och ut i kartan med + och -.
Sidan uppdaterad 2024-01-03