Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild från Falugatan. Personer som går på gatan och bilar som kör förbi.

Falugatan - gågata med parkeringsförbud tills frågan lyfts i nämnden

Tidigare var det parkeringsplatser på en liten del av Falugatan under vinterhalvåret, men det är förbjudet att parkera där nu eftersom hela gatan fortfarande är en gågata. Frågan kommer upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 16 december.

– Ja, för närvarande är det inga parkeringsplatser på Falugatan och jag tycker det är tydligt skyltat att det är en gågata, säger Anders Runström (FAP) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad tycker du om alla diskussioner om parkeringsplatserna på Falugatan?

– Jag förstår självklart att folk vill ha centrala parkeringsplatser, men är lite förvånad att några få parkeringsplatser kan få så här stora rubriker, säger Anders Runström.

Har nämnden fattat beslut om att ta bort parkeringsplatserna på Falugatan?

– Normalt så tar vi beslut om att öppna parkeringsplatserna till 1 oktober, men i år har vi väntat för att bostadsbyggnationerna där skulle bli klara. Sedan på novembermötet beslutade vi att dra ur ärendet ur nämnden. Min tolkning är därför att det tidigare beslutet från i våras gäller, och att Falugatan från Östra Hamngatan till Holmgatan är en gågata utan parkeringsplatser, tills vi fattar ett annat beslut, säger Anders Runström.

Det finns ju ett fullmäktigebeslut från 2016 som bland annat säger att: "Falugatan från Östra Hamngatan till Stora Torget skulle kunna användas för snedparkering mot gallerian", kan ni gå emot det?

– Vi är en trafiknämnd som jag uppfattar har rätt att fatta egna beslut när det gäller till exempel trafiksäkerhet, säger Anders Runström.

Har tjänstemännen gått mot fullmäktigebeslutet när de ställde ut betongkrukor på parkeringsplatserna?

– Nej! Jag har haft en dialog med tjänstemännen och jag gav stöd om att ställa ut krukorna för att situationen med bilar inom området kunde medföra stora risker för de oskyddade trafikanterna.

Blev parkeringsplatser 2017

Parkeringarna gjordes tillgängliga efter att kommunen byggde om Falugatan för Årummet 2017, (Årummet är Östra hamngatan och Myntgatan mellan Klabbron-Falubron, Hälsingtorget och delar av Falugatan).

Åren 2017 och 2018 har parkeringarna öppnats i mitten av oktober och funnits kvar till slutet av april året efter. Skyltarna för gågata flyttades då in så att parkeringarna på Falugatan hamnade utanför gågatan, och parkeringsskyltar sattes upp.

Upp för beslut i nämnd den 16 december

I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 16 december kommer frågan upp igen. Det finns förslag på att ta bort parkeringsplatserna på Falugatan helt alternativt att endast ha några parkeringsplatser för rörelsehindrade. För Anders Runström är det viktiga att nämnden tar ett beslut:

– Ja, min ambition är att vi ska ta ett beslut i nämnden som gör att vi får möjligheter att arbeta fram en lösning som gäller långsiktigt, avslutar Anders Runström.

Regler för gågata:

Du får inte köra ett motorfordon på en gågata annat än för att korsa den. Undantaget är:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Du riskerar böter om du bryter mot reglerna.

Källa Transportstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller på gågator och gångfartsområden

Sidan uppdaterad 2019-12-09