Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fötter på byggarbetare på gata

Bättre och lite sämre efter ombyggnation av Myntgatan

Ombyggnationen av Myntgatan och huvudcykelstråket vid kulturhuset har ökat framkomligheten och tillgängligheten, men också försämrat för kunder till konditoriet.

Falu kommun har nyligen byggt den sista delen av huvudcykelstråket, som går från Källviken till centrum. Det är ett av tre huvudcykelstråk som ingår i cykelplanen som beslutades av kommunfullmäktige år 2014.

–Tanken med cykelplanen är bland annat att på ett hållbart sätt skapa större tillgänglighet till Falu centrum, att det ska bli lättare att ta cykeln till och från jobbet och till fritidsaktiviteter, samt att det ska bli högre trafiksäkerhet. Huvudcykelstråket längs Myntgatan, delen från Strandvägen till Gruvgatan är nu nästan klart, det saknas målning och vissa skyltar, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Susanne Martinsson (C).

– På denna sträcka valde vi att göra ett större grepp och bygga om hela gatan och skapa bättre trafikflöde för fordonstrafiken, då det är hög trafikbelastning vissa tider på dagen. Eftersom huvudcykelstråket är beslutat att gå på baksidan av Kulturhuset Tio14 och förbi konditoriet, så får vi förhålla oss till det. Självklart innebär det kompromisser och att försöka tillgodose både näringsidkare, tillgänglighet och trafiksäkerhet, säger tillförordnad exploateringschef Michael Ahnfeldt.

Bättre framkomlighet men stopp för att köra ända fram till konditoriet

För biltrafiken så har Falu kommun med ombyggnationen förbättrat framkomligheten avsevärt, med bland annat dubbla filer in i cirkulationsplatsen. Gående och cyklister kan nu lättare ta sig fram till och från centrum och en ny busshållplats med egen ficka för säker avstigning finns också i direkt anslutning till Kulturhuset Tio14, restaurangen och konditoriet.

Ombyggnationen har tyvärr inneburit försämringar för kunder till konditoriet. Kunderna kan inte längre köra ända fram till entrén, eftersom de då skulle korsa huvudcykelstråket med risk att missa cyklister som kommer i döda vinkeln bakifrån, vilket inte är trafiksäkert.

– Jag har förståelse för att man upplever att det blivit en försämring, Vi rekommenderar i nuläget bilburna kunder att parkera på kulturhusets parkering, cirka 90 meter bort. Där finns tre avgiftsfria parkeringsplatser som iordningställdes under ombyggnationen och som är avsedda för kortare ärenden, säger Susanne Martinsson.

Dialog för att hitta trafiksäker lösning

Under byggnationen har kommunen informerat om hur arbetet fortlöper i sina kanaler. Vi beklagar att vi varit otydliga med att berätta hur det skulle bli när ombyggnationen var klar. Kommunen har en pågående dialog med berörda företagare och personal på kulturhuset och hoppas hitta en trafiksäker lösning, utan att bygga om.

Falu kommuns cykelplan

Byggprojekt cykel Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-02-21