Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Stora torget i Falun en person går över gatan

Arkivbild

Upphävt beslut - ingen biltrafik upp till Stora torget

Förvaltningsrätten har nu upphävt det kommunala beslutet att tillåta biltrafik upp till Stora torget och runt Kristine kyrka. Beslutet togs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022 och överklagades sedan av dåvarande opposition.

Falualliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i april 2022. Beslutet öppnade upp för biltrafik runt Kristine kyrka, via Svärdsjögatan, Åsgatan och Kristinegatan. Beslutet togs med minsta möjliga marginal, sju för och sex emot. Falualliansen menade bland annat att det skulle ge Falun ett mer levande centrum, att det skulle gynna handel, restauranger och hotell, och att tillgängligheten till centrum har stor betydelse för Falun.

Oppositonen i nämnden, som då bestod av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var kritiska till beslutet och valde att överklaga. De ansåg att beslutet att tillåta biltrafik upp till Stora torget bland annat gick emot många andra planer och av kommunfullmäktige tidigare fattade beslut, som trafikstrategin, cykelplanen, fördjupad översiktsplan och trafiksäkerhetsprogrammet. De ansåg också att det rimmade illa med klimatnödläget som var utlyst och kommunens hållbarhetsarbete.

Under tiden överklagandet väntade på behandling tog Förvaltningsrätten ett så kallat inhibitionsbeslut, som innebär att kommunen inte får verkställa beslutet i nämnden innan rätten förkunnat dom.

Förvaltningsrättens dom - kommunala beslutet upphävs

Det är ganska ovanligt att Förvaltningsrätten upphäver ett kommunalt beslut som de gör i detta fall.

Rätten skriver i sin dom att beslutet att tillåta biltrafik upp till Stora torget inte är i enlighet med de riktlinjer, planeringar och verksamhetsmål (inklusive styrdokument) som antagits av Falu kommunfullmäktige. Beslutet strider därför mot kommunallagen och ska upphävas.

Läs mer om det kommunala beslutet som nu är upphävt.

Sidan uppdaterad 2023-03-21