Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Registrera schema för hämtning och lämning

Du kan via en e-tjänst registrera ett schema där du meddelar fritidshemmet vilka tider du som vårdnadshavare kommer att hämta och lämna dina barn. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet vill vi att du registrerar ditt schema senast tre dagar innan tiderna ska gälla.

OBS: Denna tjänst är under uppstart och ej ännu tillgänglig för samtliga kommunala fritidshem. Kontrollera med ditt fritidshem om vad som gäller innan du börjar använda tjänsten.

Registrera barnschema, frånvaro och ledighet via
e-tjänst

Denna tjänst kräver BankID.

Logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobilappen Edlevo

Du kan också registrera schema via gratisappen Edlevo. Appen finns för både iPhone- och Android-mobiler och du kan installera den via respektive plattforms app-butik. Appen har samma utseende och funktionalitet som e-tjänsten på webben och du loggar som vanligt in via BankID.

Vanliga frågor och svar

 • Fråga: Kan jag använda tjänsten för barn som går på fritids?

  Det är riktigt att du också ser barn som har en placering på något av kommunens fritidshem, men det är inte säkert att du kan använda tjänsten för att registrera tider för hämtning och lämning. Kontrollera med fritidshemmet om de använder tjänsten eller registrerar tider på annat sätt.
 • Fråga: Kan jag använda meddelandefunktionen för att skicka information till förskolan eller fritidshemmet?

  Meddelandefunktionen är idag endast till för systemmeddelanden i form av notiser som påminner dig som vårdnadshavare när det är dags att lägga ett nytt barnschema samt meddelanden om nya händelser kring barnets placering. Då tjänsten fortfarande är under uppbyggnad så kommer fler funktioner att lanseras framöver.
 • Fråga: Hur gör jag för att registrera fler tider under en och samma dag eller tider över natten?

  Om du som vårdnadshavare har barn placerade på en förskola med barnomsorg dygnet runt, så kan du meddela tider i fler än ett tidsspann. Efter att du har lagt in ett tidsspann kan du lägga till ytterligare tidsangivelser genom att trycka på plusknappen i fönstret. Du får då en extra rad att registrera tider på. Om barnet stannar tills nästa dag på en nattöppen förskola registreras dock det nya dygnets tider på nästkommande dag (exempelvis 19.00-23.59 på dag 1 och 00.01 - 07.00 på dag 2).
 • Fråga: Jag saknar knappen för barnschema i appen, men jag ser funktionerna för frånvaro och meddelanden. Varför?

  Den vanligaste orsaken att knappen för barnschema saknas är att adressen mellan vårdnadshavare och barn skiljer sig. Ett barn måste alltid ha samma adress som någon av vårdnadshavarna men i samband med flytt eller separation kan det uppstå fördröjningar i Skatteverkets folkbokföring, där vi hämtar adressuppgifterna.Gör en felanmälan om adressuppgifterna stämmer men att problem ändå uppstår, så kommer vi att kontrollera bakomliggande orsak och kontakta dig för uppföljning.
 • Fråga: Mitt barn har bytt avdelning. Behöver jag lägga ett nytt schema nu?

  Nej. När barnet byter avdelning på antingen förskolan eller fritidshemmet så får vårdnadshavaren en notis om detta i appen Edlevo. Detta gäller även när barnet byter till en helt annan förskola eller fritidshem. När vårdnadshavaren nästa gång går till tjänsten för att registrera barnschema i appen får användaren ett val att kopiera schema till ny placering. Markera vilken placering schemat ska kopieras från om barnet har fler än en placering. Vårdnadshavaren får sedan en bekräftelse på att schematiderna har kopierats till den nya placeringen.
Sidan uppdaterad 2022-06-08