Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som håller om varandra

Trygghet i skolan

I förskolan och skolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och elever motverka diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning.

Årlig plan mot kränkande behandling

Alla förskolor och skolor ska ta fram en årlig plan mot kränkande behandling enligt skollagen. I planen berättar man om det främjande och förebyggande arbetet, och vilka rutiner förskolan eller skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer. Planen ska finnas tillgänglig för den som önskar läsa den. Om du inte hittar den på skolans webbplats, kontakta skolan.

Skolans skyldighet

Förskolor och skolor är skyldiga att arbeta främjande för likabehandling och arbeta förebyggande mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Detta arbete ska dokumenteras, men det är inte tvingande att skriva en särskild plan för arbetet. Om du har funderingar hur din skola arbetar för alla barns och elevers rätt att gå i skolan på sina villkor oavsett funktionsvariation, kontakta skolan och fråga efter dokumentationen.

Varje skola har ett utbildat team

Alla kommunala skolor i Falun har ett särskilt utbildat team som är skolans sakkunniga i frågor som rör likabehandling, kränkningar och mobbning. Om mobbning uppstår är det deras uppgift att få stopp på mobbningen omedelbart.

Om du är, eller vet någon som är, är utsatt för diskriminering, kränkande behandling eller mobbning i skolan, berätta för någon vuxen på skolan!

Sidan uppdaterad 2021-03-02