Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatuskylt

Adresser och namnsättning

Mät- och kartavdelningen ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och platser där någon bor eller det bedrivs någon form av verksamhet i kommunen.

Namnfrågor

Beslut om namn på vägar, gator, byadressområden, torg och andra platser tas av kommunens namnkommitté. Hos namnkommittén kan fastighetsägare ansöka om ett tillägg till adressen, ett så kallat populärnamn (t.ex. gårdsnamn).

Adresser

Mät- och kartavdelningen ansvarar för att sätta nya adresser samt att ändra befintliga adresser vid behov. Adresser sätts på bostadshus, fritidshus, verksamheter, industrier och allmänna byggnader. En adress består av ett vägnamn eller en byadress tillsammans med ett adressnummer. Alla adresser registreras och kommer automatiskt alla myndigheter tillhanda. 

Skyltning

Skyltning av adresser längs vägar och på byggnader underlättar för besökande samt utryckningsfordon. Det är väghållaren alternativt fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen.

Lägenhetsnummer

Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Fastighetsägaren är skyldig att sätta lägenhetsnummer och lämna in detta till kommunen. Lägenhetsnumren måste följa en bestämd standard. Använd nedanstående blankett. Blanketten visar även hur lägenheterna ska numreras

Blankett lägenhetsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som fastighetsägare vill ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta oss.

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Sidan uppdaterad 2022-06-15