Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatuskylt

Adresser och namnsättning

Mät- och kartavdelningen ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och platser där någon bor eller det bedrivs någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn tas i kommunens namnkommitté.

Namnfrågor

Beslut om namn på vägar, gator, byadressområden, torg och andra platser tas av kommunens namnkommitté. Hos namnkommittén kan fastighetsägare ansöka om ett tillägg till adressen, ett så kallat populärnamn (t.ex. gårdsnamn).

Adresser

Mät- och kartavdelningen ansvarar för att sätta nya adresser samt att ändra befintliga adresser vid behov. Adresser sätts på bostadshus, fritidshus, hus med verksamhet, industrier och allmänna byggnader. En adress består av ett vägnamn eller en byadress tillsammans med ett adressnummer.Skyltning av adresser längs vägar och på byggnader underlättar för besökande samt utryckningsfordon. Det är väghållaren alternativt fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen. Alla adresser registreras och kommer automatiskt alla myndigheter tillhanda. Mät- och kartavdelningen upprättar även adresskartor.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Det är fastighetsägaren som sätter lägenhetsnummer och att fastighetsägaren är skyldig att lämna in detta till kommunen. Lägenhetstsnumren måste följa en bestämd standard. Använd nedanstående blanketten som finns.

Blankett lägenhetsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du som fastighetsägare vill ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta oss.

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Sidan uppdaterad 2019-03-08