Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Inomhusmiljö i bostäder

Hur kallt får det vara i inomhus? Hur varmt ska varmvattnet vara? Vart vänder jag mig om jag misstänker mögel i min lägenhet? Vad gör jag om grannens tupp stör mig?
Här sammanfattar vi vad som gäller. Tänk på att du i första hand ska vända dig till verksamheten, fastighetsägaren eller den som stör för att framföra ditt klagomål. Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till oss på miljöavdelningen.

 • Det är otrevligt kallt i vår lägenhet. Måste vi acceptera det?

  Nej, då behöver det göras en temperaturmätning i lägenheten för att ta reda på hur kallt det är. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med att mäta och utreda eventuella problem. De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Långvarigt får det inte vara kallare än 18 grader och inte varmare än 24 grader (26 grader på sommaren) inomhus i en bostad. Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna råd om temperatur inomhus.länk till annan webbplats
 • Vattnet räcker bara till en dusch i stugan vi hyrt, och smakar dessutom konstigt. Vad gäller?

  Vatten i tillräcklig mängd och av bra kvalitet ska finnas för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.  Kommer vattnet från en egen brunn är det den som äger brunnen som ansvarar för att sköta brunnen och därmed också vattenkvaliteten. Du som brunnsägare bör testa dricksvattenkvaliteten med några års mellanrum för att vara säker på att vattnet är bra.
 • Det blir fuktigt i hela lägenheten när jag duschat. Måste jag ha det så?

  Nej, det är ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig. Kontakta din hyresvärd eller din bostadsrättsförening om du upplever problem med ventilationen i ditt boende. Ventilationen måste fungera bra i boenderum, men även i t.ex. toalettutrymmen, duschar, tvättstuga, städutrymme och gästkök. Luftomsättningen bör vara minst lika stor som halva rumsvolymen varje timme. Inflödet av friskluft (i liter per sekund) bör vara minst 0,35 gånger golvytan (i kvadratmeter) eller 4 liter per sekund och person. Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna råd om ventilationlänk till annan webbplats
 • Vi funderar på att starta ett B&B, hur många toaletter måste vi ha?

  I byggnader där människor vistas under längre tid av dygnet ska det finnas tillräckligt med toaletter.  Det måste också finnas möjlighet att hålla en god personlig hygien.  Det finns inga exakta regler om hur många toaletter och duschar som måste finnas i bostäder och tillfälliga boenden, men antalet ska vara anpassade till typen av verksamhet och till situationen, till exempel om de boende är barn eller om alla boende måste använda hygienutrymmena samtidigt. Hotell och liknande boenden behöver ha handtvättmöjlighet med tvål och torkmöjlighet i anslutning till toaletten. Engångstvål och engångshanddukar eller varmluftstork är mest hygieniskt.
 • Ingen talade om att man renoverar huset bredvid när vi bokade boendet. Har vi rätt att klaga?

  Störande ljud i bostäder och tillfälliga boenden, från exempelvis ventilations­systemet, närliggande rum, andra verksamheter i eller utanför byggnaden räknas som en ”olägenhet” till exempel om nattsömnen blir störd. Det gäller även i tillfälliga boenden. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd med riktvärden för störande ljud. Råden används vid myndighetsnämndens bedömning.
 • Det luktar mögel i huset, men vi ser inget. Räcker det för att klaga?

  Ja, det räcker. Bostäder och tillfälliga boenden måste vara skyddade från fukt så att det inte uppstår mögel inomhus. Mögel kan vara dolt bakom byggnads­konstruktioner, men kan upptäckas genom lukten. Att vistas i en fuktig byggnad innebär en hälsorisk. Andra tecken på fuktproblem i en byggnad är kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor, färg och tapeter som flagnar, missfärgningar eller fuktfläckar. Folkhälso­myndigheten har allmänna råd om fukt och mikroorganismer.länk till annan webbplats
 • Mina hyresgäster i sommarstugan kräver reducerad hyra för att de sett möss inomhus. Har de rätt?

  Bostäder och tillfälliga boenden ska hållas fria från skadedjur och ohyra. Med skadedjur och ohyra menas insekter eller djur som befinner sig på en olämplig plats eller i olämpligt stort antal. Det kan vara till exempel möss, råttor, vägglöss, kackerlackor och myror. De kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.
 • De säger att det kan finnas radon i bostäderna här, men vi vädrar mycket. Räcker det?

  Nej, det räcker inte med att vädra. För att ta reda på om radonhalten är för hög måste den som äger fastigheten först göra en radonmätning. Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder och lokaler där människor vistas mer än tillfälligt. Är radonhalten för hög bör fastighetsägaren kontakta en radonkonsult för att sätta in rätt åtgärd. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnads­material. Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lung­cancer. Risken att få lungcancer av radon är störst om du även är rökare och bor i huset under en lång tid. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om radon inomhus.länk till annan webbplats
 • Kallvattnet känns inte riktigt kallt, kan det vara ett problem?

  Legionellabakterien finns naturligt i ytvatten och även i grundvatten. Legionella är en allvarlig sjukdom som kan spridas via vattenånga, t.ex. vid duschning. För att undvika tillväxt av legionellabakterier i vattensystem ska du se till att kallvattnet håller temperaturen och att varmvattnet blir riktigt varmt. Temperaturen bör vara minst 50°C vid tappstället och minst 60° C i varmvattenberedaren. Kallvattnet bör vara kallare än 18°C.
 • Ett rum i bostadsrätten är en ombyggd garderob och saknar fönster. Kan det räknas som rum?

  Vad som är acceptabelt ljus i boenderum beror på om det är en tillfällig eller permanent bostad. Boenderum utan fönster kan accepteras för tillfälliga boenden. För längre vistelser i tillfälliga boenden är tillgången till dagsljus och utblick en viktig del i en bra boendemiljö. Även i en permanent bostad ska det finnas tillräckligt insläpp av dagsljus.
Sidan uppdaterad 2019-10-14