Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Inomhusmiljö i bostäder

Hur kallt får det vara i inomhus? Finns det krav på dagsljus i min hyresrätt?
Vad gäller om jag vill hyra ut min stuga på landet?

Vi sammanfattar vad som gäller.

 • Det är otrevligt kallt i vår lägenhet. Måste vi acceptera det?

  De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Långvarigt får det inte vara kallare än 18 grader och inte varmare än 24 grader (26 grader på sommaren) inomhus i en bostad.
 • Vattnet räcker bara till en dusch i stugan vi hyrt, och smakar dessutom konstigt. Vad gäller?

  Vatten i tillräcklig mängd och av bra kvalitet ska finnas för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.  Kommer vattnet från en egen brunn är det den som äger brunnen som ansvarar för att sköta brunnen och därmed också vattenkvaliteten. Du som brunnsägare bör testa dricksvattenkvaliteten med några års mellanrum för att vara säker på att vattnet är bra.
 • Det blir fuktigt i hela lägenheten när jag duschat. Måste jag ha det så?

  Både boenderum och övriga utrymmen behöver ha en fungerande ventilation. Även i toalettutrymmen, duschar, tvättstuga, städutrymme, gästkök m.fl. utrymmen måste ventilation fungera bra. Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna råd om ventilationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Luftomsättningen bör vara minst lika stor som halva rumsvolymen varje timme. Inflödet av friskluft (i liter per sekund) bör vara minst 0,35 gånger golvytan (i kvadratmeter) eller 4 liter per sekund och person.
 • Vi funderar på att starta ett B&B, hur många toaletter måste vi ha?

  I byggnader där människor vistas under längre tid av dygnet ska det finnas tillräckligt med toaletter.  Det måste också finnas möjlighet att hålla en god personlig hygien.  Det finns inga exakta regler om hur många toaletter och duschar som måste finnas i bostäder och tillfälliga boenden, men antalet ska vara anpassade till typen av verksamhet och till situationen, till exempel om de boende är barn eller om alla boende måste använda hygienutrymmena samtidigt. Hotell och liknande boenden behöver ha handtvättmöjlighet med tvål och torkmöjlighet i anslutning till toaletten. Engångstvål och engångshanddukar eller varmluftstork är mest hygieniskt.
 • Ingen talade om att man renoverar huset bredvid när vi bokade boendet. Har vi rätt att klaga?

  Störande ljud i bostäder och tillfälliga boenden, från exempelvis ventilations­systemet, närliggande rum, andra verksamheter i eller utanför byggnaden räknas som en ”olägenhet” till exempel om nattsömnen blir störd. Det gäller även i tillfälliga boenden. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd med riktvärden för störande ljud. Råden används vid myndighetsnämndens bedömning.
 • Det luktar mögel i huset, men vi ser inget. Räcker det för att klaga?

  Bostäder och tillfälliga boenden måste vara skyddade från fukt så att det inte uppstår mögel inomhus. Att vistas i en fuktig byggnad innebär en hälsorisk. Tecken på fuktproblem i en byggnad är dålig lukt; till exempel jordkällarlukt, kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor, färg och tapeter som flagnar, missfärgningar eller fuktfläckar. Mögel kan vara dolt bakom byggnads­konstruktioner, men kan upptäckas genom lukten. Folkhälso­myndigheten har allmänna råd om fukt och mikroorganismer.
 • Mina hyresgäster i sommarstugan kräver reducerad hyra för att de sett möss inomhus. Har de rätt?

  Bostäder och tillfälliga boenden ska hållas fria från skadedjur och ohyra. Med skadedjur och ohyra menas insekter eller djur som befinner sig på en olämplig plats eller i olämpligt stort antal. Det kan vara till exempel möss, råttor, vägglöss, kackerlackor och myror. De kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.
 • De säger att det kan finnas radon i bostäderna här, men vi vädrar mycket. Räcker det?

  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnads­material. Radon syns inte och det enda sättet att få veta om din bostad har förhöjda radonhalter i inomhusluften är att mäta. Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lung­cancer. Risken att få lungcancer av radon är störst om du även är rökare och bor i huset under en lång tid. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om radon inomhus. Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder och lokaler där människor vistas mer än tillfälligt.
 • Kallvattnet känns inte riktigt kallt, kan det vara ett problem?

  Legionellabakterien finns naturligt i ytvatten och även i grundvatten. Legionella är en allvarlig sjukdom som kan spridas via vattenånga, t.ex. vid duschning. För att undvika tillväxt av legionellabakterier i vattensystem ska du se till att kallvattnet håller temperaturen och att varmvattnet blir riktigt varmt. Temperaturen bör vara minst 50°C vid tappstället och minst 60° C i varmvattenberedaren. Kallvattnet bör vara kallare än 18°C.
 • Ett rum i bostadsrätten är en ombyggd garderob och saknar fönster. Kan det räknas som rum?

  Vad som är acceptabelt ljus i boenderum beror på om det är en tillfällig eller permanent bostad. Boenderum utan fönster kan accepteras för tillfälliga boenden. För längre vistelser i tillfälliga boenden är tillgången till dagsljus och utblick en viktig del i en bra boendemiljö. Även i en permanent bostad ska det finnas tillräckligt insläpp av dagsljus.
Sidan uppdaterad 2018-10-17