Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Inomhusmiljö i bostäder

Hur kallt får det vara i inomhus? Hur varmt ska varmvattnet vara? Vart vänder jag mig om jag misstänker mögel i min lägenhet? Vad gör jag om grannens tupp stör mig?
Här sammanfattar vi vad som gäller. Tänk på att du i första hand ska vända dig till verksamheten, fastighetsägaren eller den som stör för att framföra ditt klagomål. Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till oss på miljöavdelningen.

 • Vi störs av grannens tupp som väcker oss klockan 4 varje morgon. Vad gör vi?

  Prata med grannen. Kanske vet din granne inte om att tuppen stör. Beskriv ditt problem. Kanske har du tips och idéer på lösningar. Många gånger räcker det att prata med grannen för att lösa problemet. Kommer ni inte fram till någon lösning kan en tredje part behöva kopplas in. Då kan det vara en idé att höra av sig till oss på miljöavdelningen som kan utreda problemet och bedöma om klagomålet utgör en olägenhet. Om så är fallet kan vi ställa krav på din granne att se till att tuppen inte stör.
 • Det bullrar från torkrummet i källaren, finns det regler om hur mycket det får låta i min lägenhet?

  Ja, det finns riktvärden som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. De finns i de allmänna råden om buller inomhus. Länk till annan webbplats. Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med hyresvärden eller bostadsrättföreningen. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till. I annat fall kan en bullermätning behöva göras.
  Buller är ett miljö- och folkhälsoproblem som berör många människor. Buller kan uppfattas olika störande beroende på varje enskild individ. Buller kan bland annat orsaka hörselskador, stress och sömnsvårigheter. Det kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 • Det är otrevligt kallt i vår lägenhet. Måste vi acceptera det?

  Nej, då behöver det göras en temperaturmätning i lägenheten för att ta reda på hur kallt det är. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med att mäta och utreda eventuella problem. De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Långvarigt får det inte vara kallare än 18 grader och inte varmare än 24 grader (26 grader på sommaren) inomhus i en bostad. Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna råd om temperatur inomhus. Länk till annan webbplats.
 • Jag tycker inte att varmvattnet blir tillräckligt varmt. Vad gör jag?

  Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening som får mäta vattentemperaturen och åtgärda eventuella problem. Vid för låga varmvattentemperaturer (eller för höga kallvattentemperaturer) finns risk att legionellabakterier växer till. Legionellabakterien finns naturligt i ytvatten och även i grundvatten. Legionella är en allvarlig sjukdom som kan spridas via vattenånga, t.ex. vid duschning. För att undvika tillväxt av legionellabakterier i vattensystem behöver kallvattnet vara kallare än 18°C och varmvattnet vara minst 50°C vid tappstället. Finns en varmvattenberedare bör vattnet i den vara minst 60° C.
 • Det blir fuktigt i hela lägenheten när jag duschat. Måste jag ha det så?

  Nej, det är ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig. Kontakta din hyresvärd eller din bostadsrättsförening om du upplever problem med ventilationen i ditt boende. Ventilationen måste fungera bra i boenderum, men även i t.ex. toalettutrymmen, duschar, tvättstuga, städutrymme och gästkök. Luftomsättningen bör vara minst lika stor som halva rumsvolymen varje timme. Inflödet av friskluft (i liter per sekund) bör vara minst 0,35 gånger golvytan (i kvadratmeter) eller 4 liter per sekund och person.Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna råd om ventilation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Det luktar mögel i huset, men vi ser inget. Räcker det för att klaga?

  Ja, det räcker. Bostäder och tillfälliga boenden måste vara skyddade från fukt så att det inte uppstår mögel inomhus. Mögel kan vara dolt bakom byggnads­konstruktioner, men kan upptäckas genom lukten. Att vistas i en fuktig byggnad innebär en hälsorisk. Andra tecken på fuktproblem i en byggnad är kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor, färg och tapeter som flagnar, missfärgningar eller fuktfläckar. Folkhälso­myndigheten har allmänna råd om fukt och mikroorganismer. Länk till annan webbplats.
 • De säger att det kan finnas radon i bostäderna här, men vi vädrar mycket. Räcker det?

  Nej, det räcker inte med att vädra. För att ta reda på om radonhalten är för hög måste den som äger fastigheten först göra en radonmätning. Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder och lokaler där människor vistas mer än tillfälligt. Är radonhalten för hög bör fastighetsägaren kontakta en radonkonsult för att sätta in rätt åtgärd. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnads­material. Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lung­cancer. Risken att få lungcancer av radon är störst om du även är rökare och bor i huset under en lång tid.För mer information om radon:Radon - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.Koll på radonhalten? - Boverket Länk till annan webbplats.
Sidan uppdaterad 2021-11-22