Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kulturpriser och stipendier

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att dela ut Falu kommuns kulturutmärkelser. Vilka som fått priser tidigare år kan du se under kulturpristagare och kulturstipendiater.

Kulturpris

 • Priset ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet
 • Förslag kan lämnas av allmänheten.

Barn- och ungdomskulturpris

 • Priset ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom området.
 • Bedömningen av verksamheterna/insatserna skall göras utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Förslag kan lämnas av allmänheten.

Kulturstipendium

 • Stipendiet ges för att lyfta fram ung kultur.
 • Stipendiet ges till unga, i första hand mellan 16 och 30 år.
 • Förslag kan lämnas av den sökande personen, gruppen själv eller av allmänheten. 

Vad tittar de på?

Vid bedömning av pristagarna/stipendiaternas insatser definieras kultur i första hand som:

 • Scenkonst (musik, teater och dans)
 • Bild (konst, film och foto)
 • Kulturarv
 • Litteratur

Om nämnden ett år inte har någon lämplig pristagare kan nämnden välja att inte dela ut priset/stipendiet.

Hur går det till

 • Förslag på pristagare/stipendiater ska vara skriftliga och motiverade.
 • Förslag ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 1 oktober.
 • Kultur- och fritidsnämnden har också rätt att nominera.
 • Utmärkelserna går till en person eller grupp som bor eller är aktiva inom Falu kommun. Man kan också ha en "annan särskild anknytning" till Falun.
 • Utmärkelserna kan delas mellan flera pristagare.  

Utmärkelserna delas ut av kommunfullmäktiges ordförande på kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde.

Förslag skickas senast 1 oktober till

Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
791 83 Falun

E-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-10-07