Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Personalförmåner


Som medarbetare i Falu kommun har du i grunden en heltidstjänst. Är du anställd inom ett område där arbetsgivaren tecknat avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd inom andra områden har du möjlighet att önska sysselsättningsgrad.

Många medarbetare omfattas av förmånliga arbetstidsavtal och modeller med flexibel arbetstid:

  • förkortad veckoarbetstid för undersköterskor och vårdbiträden
  • årsarbetstidsavtal med flexibel arbetstid och veckoarbetstid på 38,75 timmar för tjänstemän
  • avtal om flexibel arbetstid på de flesta av Kommunals avtalsområden. Där du har stor möjlighet att påverka ditt schema.
  • reviderad jour inom LSS som ger dig lön under hela arbetspasset

Om dina arbetsuppgifter och verksamheten tillåter har du möjlighet att arbeta hemifrån.


Friskvårdsbidrag
Alla arbetsplatser avsätter minst 500 kr per år och anställd till friskvård. Varje arbetsplats har en lokal handlingsplan för friskvården och på många arbetsplatser finns särskilda friskvårdsinspiratörer.

Rabatt på bad
Du får rabatt på entréavgiften vid kommunens anläggningar Lugnets nya badhus, Bjursåsbadet samt Slätta utomhusbad.

Rökfri arbetstid – subventionerad rökavvänjning

Rökfri arbetstid gäller för alla medarbetare i Falu kommun. Det innebär att alla kommunens lokaler är rökfria, att medarbetare inte röker under arbetstid och att du som arbetar nära elever och brukare har kläder som inte luktar rök. Vill du sluta röka eller begränsa din rökning får du aktivt stöd. Du kan exempelvis få subventionerat nikotinläkemedel, plåster eller tuggummi.

Terminalglasögon
Om du dagligen arbetar vid bildskärm kan du få synundersökning och terminalglasögon bekostad av arbetsgivare.

Företagshälsovård
Vi erbjuder företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterade för att din hälsa och arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt.

Du kan ge blod på betald arbetstid, max 1 timme per gång och max 4 gånger per år.

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år. Du får sex extradagar från det år du fyller 40 år och ytterligare en dag från det år du fyller 50 år.

Ålder (år)

Antal semesterdagar (år)

- 39

25

40-49

31

50-

32

 

Semesterväxling

Har du en anställning med semestertjänst som varar minst ett helt kalenderår, kan du välja att byta ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar. Beroende på hur gammal du är kan du få fem eller sex extra semesterdagar på detta sätt. Det innebär att du kan få upp till 38 semesterdagar per år.

Föräldraledighetslagen ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid.

Du som varit sammanhängande anställd i minst ett år har rätt till föräldrapenningtillägg under tiden du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av lönebortfallet under ledigheten och du får det i upp till 180 dagar per födsel, och som längst tills dess att barnet är 24 månader.

I Falu kommun ser vi kompetensutveckling som en naturlig och självklar del av arbetet och vi erbjuder varje år en rad olika utbildningar för medarbetare. Vi har även ett ledarutvecklingsprogram för chefer. En plan för kompetensutveckling görs årligen på din förvaltning i samband med verksamhetsplaneringen.

Intern rörlighet
Som tillsvidareanställd hos oss har du tillgång till ”Intressepoolen” som är det första annonseringssteget i samtliga rekryteringar där anställningstiden är tre månader eller längre. Syftet är att främja den interna rörligheten och utgöra ett verktyg för chefer att anställa medarbetare inom kommunen innan man vänder sig utanför organisationen.

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att vi betalar in pengar varje månad till din tjänstepension. Det är en del utöver den allmänna pensionen.

Löneväxling

Du som är tillsvidareanställd kan välja att avstå en del av din bruttolön och istället använda den till ett extra pensionssparande.

80-100-modellen

Du som har fyllt 61 år och har en tillsvidareanställning på heltid kan välja att gå ner i tjänst till lägst 80 procent, men behålla full tjänstepensionsinbetalning.

Du kan känna dig trygg hos oss och vi jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor. Om något ändå skulle inträffa så är du försäkrad genom din anställning.

Förmåner som finns i kollektivavtalen tecknade mellan SKR och fackliga organisationer

Som anställd i Falu kommun har du tillgång till kollektivavtalets förmåner rörande bland annat föräldrapenningtillägg, försäkringar, extra semesterdagar med mera. Läs mer om förmånerna i den digitala broschyren nedan.

Säg hej till ditt kollektivavtal (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-02-28