Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bibliotekets arkiv och samlingar

Falun har en rik kulturhistoria som lämnat spår i våra arkiv, bibliotek och museer. På Falu stadsbibliotek finns ett lokalhistoriskt arkiv och den unika Dalasamlingen. Falu kommuns Centralarkiv tillhandahar främst de kommunala verksamheterna och samhällsutevklingen.

För museer se Museer - Startsida (falun.se) Länk till annan webbplats.

Flera arkiv i kommunen:

Dalasamlingen

I Dalasamlingen finns det mesta som skrivits om Dalarna: Romaner, diktsamlingar samt fackböcker i alla tänkbara ämnen med dalaanknytning.

Här finns även högskoleuppsatser, årsskrifter, tidskrifter och artiklar liksom gamla Falufilmer på både video och dvd. Det mesta går att låna hem. Alla titlar finns med i bibliotekskatalogen och bibliotekarierna i Informationen hjälper dig gärna att söka det du inte hittar själv. Dalasamlingen finner du på bibliotekets övre våning.

Specialsamlingar

På biblioteket finns samlingar som har anknytning till Dalarna.

Helmer Lagergrens samling

  • Alfabetiskt sorterade avskrifter av Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingars kyrkböcker från 1600-talet till början av 1800-talet.
  • Alfabetiskt sorterade avskrifter av födelse-, vigsel- och dödsannonser ur Falupressen 1786-1945.
  • Släkttavlor över ca 350 släkter med anknytning till Falun.
  • Avskrifter av och förteckningar över gårdshandlingar från ca 200 bergsmansgårdar.

Helmer Lagergren har dessutom kopierat många av de ur släktforskningssynpunkt viktigaste dokumenten i STORA:s arkiv (längder över delägare i gruvan, matriklar över tjänstemän m. m.).

En utförlig innehållsförteckning till samlingen finns att få i bibliotekets arkiv.

Kulturnämndens bildsamling

I bildsamlingen finns över 20 000 gamla och nyare foton från hela Falu kommun samt kopior av stadskartor från 1600-talet och framåt.

Större delen av bilderna är topografiska (hus, gårdar, stads- och landskapsvyer), men det finns även foton som rör arbetsliv, kommunikationer, hemmiljö, fritid med mera.

Bildarkiven från Läroverket/Falu gymnasium, Folkskoleseminariet och flickskolan Valhalla ingår också i kulturnämndens bildsamling, liksom en stor bild- och negativdeposition från ASJ:s (Svenska Järnvägsverkstäderna) verksamhet i Främby.

Övriga sammanhållna negativ-samlingar som ägs av kommunen är fotograferna Augusta Callebergs och Albin Hedlings.

Digitalisering av bildsamlingen pågår.

Ernst Rolf-samlingen

Ernst Rolf (1891-1932) – Nordens störste revykung genom tiderna – var född och uppvuxen i Falun. Falu kommun är stolta innehavare av den största samlingen av Ernst Rolf-material i världen:

  • Musikinspelningar
  • Noter, vishäften, revyprogram
  • Foton
  • Affischer och recensioner
  • Brev, vykort, telegram
  • Litteratur och mycket annat.

Samlingen förvaras i Falu stadsbiblioteks arkiv och är tillgänglig för besök efter överenskommelse, under bibliotekets öppettider. En liten del av samlingen finns utställd i Ernst Rolfs födelsehem, Ernst Rolf-gården, Styraregatan 28.

Sidan uppdaterad 2022-09-14