Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En äldre dam

Boendeplan för äldre

Hur ska äldre bo framöver i Falu kommun?

Målet med boendeplanen är att tillgodose äldres individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer. Boendeplanen ska utvärderas och revideras vartannat år.

Boendeplan för äldre

Kommunfullmäktige 2018-11-01, 17

Kartor till Boendeplan för äldre Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ramprogram för vård- och omsorgsboenden Pdf, 1010.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Med äldreboende menas i dokumentet dels vård- och omsorgsboenden, där personer bor som har ett behov av stöd dygnet runt och även trygghetsboenden som innebär att man ska vara 65 år och äldre för att flytta in (enligt KF beslut) och seniorboende som är tillgängligt för personer från 55 år.

Kommunfullmäktige antog Boendeplan för äldre den 12 maj 2016.

Kontakt

Kontakta oss om du vill ha mer information. Uppgifter hittar du under symbolen Kontakt ovanför bilden.

Sidan uppdaterad 2023-09-01