Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En blomma

Vad skrivs om mig?

Vad är social dokumentation?

Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar.

  • Genomförandeplan
  • Social journal
  • Levnadsberättelse

Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen är arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och dietister skyldiga att dokumentera uppgifter som har betydelse för hälso- och sjukvården.

Varför ska personalen skriva om mig?

Dokumentationen är ett sätt att säkerställa att det är god kvalitet på den hjälp och det stöd du får. Det är viktigt att berörd personal känner till dina behov och önskemål. Dessutom behövs dokumentationen för att kunna planera och följa upp den hjälp och det stöd du blivit beviljad.

Vad får personalen skriva?

De ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd. Dokumentationen ska vara saklig, korrekt, väsentlig och lätt att förstå.

Vem får läsa det som skrivs om mig?

Du själv får alltid läsa det som skrivs om dig. Om du ger ditt godkännande kan anhörig eller annan närstående också få läsa. Personal som behöver information för att kunna utföra sitt arbete får också läsa det som skrivs om dig. Allt som dokumenteras om dig är skyddat av sekretesslagen. All personal har tystnadsplikt. Det betyder att personal inte får föra information vidare till obehöriga.

Social journal

Den sociala journalen beskriver vilket behov av stöd och hjälp du har. Där ska du kunna läsa om beslut, insatser, händelser och åtgärder som handlar om dig och har betydelse för det fortsatta arbetet.

Patientjournal

Om du har hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor eller dietist dokumenterar de i en patientjournal. De skriver bland annat in uppgifter om ditt hälsotillstånd, bedömningar de gjort, åtgärder de utfört och orsak till dessa eller hjälpmedel som förskrivits.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver hur stödet och hjälpen du fått beviljat ska utföras. Planen beskriver även de mål du vill uppnå med insatserna. Planen skrivs av din kontaktman tillsammans med dig, eller med någon du vill ska företräda dig, så att du har möjlighet att föra fram dina synpunkter och önskemål.

Levnadsberättelse

I levnadsberättelsen beskriver du, eller den som företräder dig, vem du är. Det gör du genom att berätta om:

  • Var du bott
  • Vad du jobbat med
  • Olika livshändelser
  • Vanor och traditioner
  • Önskemål

Levnadsberättelsen är frivillig att lämna och du väljer själv hur mycket eller lite du vill berätta. Den använder personalen för att få förståelse för dig och dina behov.

Vill du veta mer?

Prata med en handläggare eller enhetschef i kommunen. Du når dem via kontaktcenter, telefon 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2019-09-09