Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om vinterväghållningen

Totalt har vi 13 mil gång- och cykelvägar, 25 mil gator och vägar samt torg och parkeringar att sköta. Beredskap för snöröjning och halkbekämpning startar i oktober och pågår till och med april. Här får du svar på mer ingående frågor om hur vi sköter snöröjning och halkbekämpning.

 • När plogas mitt område?

  Det går tyvärr inte att säga exakt när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt och så vidare. Vi snöröjer och halkbekämpar våra gator, vägar och gång- och cykelstråk i en viss turordning som du kan se i vår karta. Det kan ta upp till 24 timmar innan alla gator och gång -och cykelvägar har plogats.Karta över turodning för vinterväghållning.
 • Vilka gator och vägar ansvarar kommunen för?

  Vi ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar inom Falu tätort, och Danholn.
 • Vad gäller för övriga vägar?

  Trafikverket ansvar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. I kommunens ytterområden är det oftast vägföreningar som sköter väghållningen.
 • Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

  Att gångbanorna utanför tomten skottas och sandas är fastighetsägarens ansvar (gäller inom detaljplanerat område). I den lokala ordningsstadgan går det att läsa mer om vilket ansvar en fastighetsägare har. Den snö som du skottar på tomten får inte läggas ut på gatan eller plogvallen.
 • Vart kan man köra snö?

  Vi har en snötipp på fastigheten Främby 1:24 - med infart från Källviksvägen, dit du kan köra snö från din fastighet. Du får själv bekosta bortforslingen till snötippen. Snötippen administreras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens trafik och markavdelning, vid kontakt ring Kontaktcenter 023-830 00.
 • Var kan jag hämta sand?

  På Ingarvsvägen 9, innanför grindarna till höger, kan man måndag-fredag mellan klockan 07:00 och 16:00 hämta sand. Max två hinkar är det som gäller och det är kostnadsfritt. Hinkar och skyffel tar man med själv.
 • Varför får jag mer snö på min sida gatan än på andra sidan?

  Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön. 
 • Jag har en stor snövall framför min garageinfart/postlåda och jag orkar inte skotta bort den. När kommer ni och tar bort den?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Snövallar vid plogning ska bli så få och så låga som möjligt i fastighetsägarens infarter, men ibland när det faller mycket snö så bildas oundvikligen snösträngar.
 • Hur hanterar ni snö i korsningar?

  Snöhögar får endast läggas upp så de inte påverkar trafiksäkerheten och upplag ska planeras där efter. Uppstår ändå sådana situationer ska dessa åtgärdas skyndsamt efter upptäckt.Ibland är det ofrånkomligt att det kommer lite mer snö i korsningarna. Vi lastar bort snö först när den prioriterade snöröjningen är klar, så det kan ibland dröja. Men det ska vara fri sikt i alla korsningar.
 • Vem är ansvarig för eventuella skador vid snöröjning?

  Alla eventuella skador som plogbilen gör, får respektive entreprenör bekosta. De har ansvar för att ta kontakt med oss, och vi tar sedan kontakt med fastighetsägaren för att återställa det till samma standard som innan.
 • Varför sopar och saltar ni inte cykelvägar som i andra städer?

  Det är inget aktuellt alternativ för Falu kommun under vintersäsongen 2023/2024.
 • Hur vet ni när ni ska åka ut och ploga?

  Arbetet planeras med hjälp av särskilda väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom våra egna bedömningar på plats.
 • Kör ni bort snö direkt så att inte vallarna blir för stora?

  Vi forslar bort snö i begränsad omfattning. Vi prioriterar vallar som påverkar trafiksäkerheten och tillgängligheten i för stor omfattning.
 • Hur tänker ni med vinterväghållningen för cyklister, gående och de som har någon funktionsnedsättning?

  Vi prioriterar gågator i centrum, gång- och cykelvägar och prioriterade gator där bussar går, de snöröjs vid 4 cm snö. Huvudcykelstråk och gågator i centrum har en snabbare åtgärdstid. Snöhögar får inte läggas upp på parkeringsplatser för funktionshindrade. Vid signalreglerat övergångsställe ska tryckknappslådan vara lätt åtkomlig.
 • Många gator är väldigt isiga och spåriga, varför går det inte att skrapa undan slask innan det bildas is?

  Spårighet uppstår ofta i samband med trafikering av gatan innan startkriteriet för plogning uppnåtts, vilket gör det svårt att förebygga. Spårighet uppstår också vid mildväder och då kan det vara svårt att hinna åtgärda alla gator innan det fryser på.
 • Vart vänder jag mig om det är en akut situation, det vill säga framkomligheten i området är starkt nedsatt och det finns risk för att utryckningsfordon inte kan komma fram?

  Vi har samverkan med Räddningstjänst, Polis och Ambulans. Du som privatperson ska inte behöva kontakta dem.
 • På vilket sätt kan jag underlätta snöröjningen?

  De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Här kommer några punkter som är extra viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:
  • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Parkera därför alltid på din tomt, inte på allmän gata.
  • Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller en fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar vi risken för halkolyckor.
  • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren. Då slipper du otrevliga överraskningar när snön tinar bort.
  • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten.
  • På vissa gator gäller parkeringsförbud eller datumparkering. Så titta lite extra på skyltarna innan du parkerar din bil.
  • Skotta inte ut snön på vägen som du har på din tomt. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är ju inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.
  • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Sidan uppdaterad 2023-11-28