Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Turordning för snöröjning och halkbekämpning

Här i kartan kan du se i vilken turordning vi snöröjer och halkbekämpar de vägar och gator som kommunen har ansvar för.

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika färg och mönster. Färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Nedanför kartan finns förklaring av färgerna.

Så här läser du kartan

Klicka på en väglinje för information om hur den vägen är prioriterad.

 • Prioritet 1: Röd
  • Röd streckad linje (huvudcykelstråken)
  • Röd prickad linje (gågator i centrum)
  • Röd heldragen linje (bussgator)
 • Prioritet 2: Gul
  • Gul streckad linje (övriga gång- och cykelvägar)
  • Gul heldragen linje (uppsamlingsgator i bostadsområden)
 • Prioritet 3: Blå
  • Blå heldragen linje (lokalgator)
Sidan uppdaterad 2023-12-08